Hovedsamarbeidspartnere:
Arctic Equestrian Games, 16. - 26. februar 2017

AEG Awards: Flere forslag ønskes

(06.01.2017) Så langt er prisene som berører sprang- eller dressurryttere ved AEG Awards 2017, blitt omtalt. Ved gallashowet lørdag den 25. februar vil flere også andre priser bli delt ut, og nominasjonskomiteen ønsker innspill også til disse.
Tekst: Sille Kasin
Foto: Equimedia Mette Sattrup

Siktemålet for AEG Awards er å øke interessen for ryttersporten, sette fokus på betydningen av sunne holdninger, ekstra innsats og gode prestasjoner. Gjennom AEG Awards ønsker arrangøren å jobbe for et enda bedre omdømme og økt fokus på betydningen av gode prestasjoner, samt fremme viktigheten av medias oppmerksomhet for at sporten skal vokse.

I nominasjonskomiteen sitter i tråd med statutten for AEG Awards fire representanter for hestesportsmedia i Norge - Marie Hatlevoll (hest.no), Mette Sattrup (Equimedia), Rebecca Mender- Ballestad (Hestesport) og Therese Alhaug (Equilife), samt koordinator av AEG Awards, Sille Kasin (Hestesport, Equilife).

I tillegg til fem priser som går til utøverne selv innenfor sprang og dressur, vil ytterligere åtte priser bli delt ut på grunnlag av nominasjoner i forkant. I statutten som ligger til grunn for prisutdelingene, slås følgende fast om seks av disse priskategoriene:

Prisen som Årets trener sprang eller dressur skal gå til den treneren som har gitt mest av seg selv til både ryttere og støtteapparat. Treneren er forbildet for alle sine elver. Holdninger og omdømmeskapende arbeid skal vektlegges sammen med trenerens prestasjoner.

Prisen Årets beste hest sprang eller dressur skal tilfalle hesten som har skilt seg mest ut gjennom foregående år, med spesielle resultater eller prestasjoner som også har gitt bred mediedekning. En hest med noe ekstra og utstråling utover det vanlige, og som folk engasjerer seg i.

Prisen som Årets hestepasser sprang eller dressur skal gå til en hestepasser som har utmerket seg i jobben. Lojalitet, hestevelferd og kunnskap skal være egenskaper som gjenspeiler personen i sitt arbeid. Personen skal være et forbilde for andre hestepassere.

Prisen som Årets klubb skal gå til en rideklubb som har gjort mye for å øke oppmerksomheten rundt ryttersporten på en positiv måte, enten lokalt og/ eller nasjonalt. Klubben skal ha vist ekstraordinær innsats i arbeidet med RASK-verdiene nedsatt av NRYF. Klubben skal ha et godt omdømme og skal ha hatt vekst i medlemstallet det aktuelle året.

Prisen til Årets Official skal gå til en official i NRYF-systemet som har utmerket seg og gjort en innsats for sporten utenom det vanlige. I eller utenfor sitt verv. Skal ha utmerket seg som en ildsjel for ryttersporten gjennom mange år. Skal ha vært bidragsyter for å styrke sportens omdømme.

Send begrunnete forslag om kandidater til disse og de øvrige fem prisene ved AEG Awards på mail til sille.kasin@gmail. Vi satser også på at så mange som mulig legger veien til Oslofjord Convention Center i perioden 16. – 26. februar, og håper spesielt å se mange under gallashowet, lørdag den 25. februar! 
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies