Hovedsamarbeidspartnere:
Forskning

Hestene ber oss om hjelp

Trenger hesten hjelp, ber de oss om det. (Foto: Jiri Hodan)
Trenger hesten hjelp, ber de oss om det. (Foto: Jiri Hodan)
(02.01.2017) Japansk forskning viser at hestene ber oss tobente om hjelp når det er ting de ønsker å gjøre, men ikke får til helt på egenhånd.
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender

Det er antatt at noen tamme dyr har evne til en viss kommunikasjon med mennesker som følge av domestiseringsprossen. At dette gjelder hesten, kan synes trolig ettersom den er så nær mennesket, i likhet med hunden. Tidligere studier har indikert at hesten er følsomme overfor menneskets kroppssignaler og menneskets grad av oppmerksomhet. En gruppe japanske forskere har sett nærmere på om hesten selv sender signaler til tobente som hestene tenker kan hjelpe dem i en situasjon. Og det fant de.

Tydelige signaler
Situasjonen de konstruerte var 8 hester som ble stilt overfor fôr gjemt i bøtter som kun var tilgjengelige for tobente i nærheten, dvs. utenfor et gjerde. Forskerne så på hva hesten gjorde når hestepasseren dukket opp. Forskerne fant da at hestene kommuniserer med mennesket på flere måter – de ba rett og slett om hjelp til å få tak i fôret. Hestene oppholdt seg nær hestepasseren, så på den, berørte den og dyttet på hestepasseren. De testet også hva hesten gjorde hvis det ikke var noe fôr inne i bildet, og det var helt klart at hesten signaliserte mye lenger når det var fôr gjemt et sted.
Forskerne så også på om hestene endret sin måte å gi signaler på hvis mennesket ikke visste hvor fôret var gjemt. Det forsøket viste da var at hestenes signaler økte i tydelig grad. Dette innebærer at man kan anta at hestene endrer sin kommunikasjonsadferd overfor mennesker i forhold til menneskets kunnskap om situasjonen.
At det er et nært og spesielt bånd mellom hester og mennesker, er noe vi alle vet, denne forskningen fastslår kommunikasjonen mer vitenskapelig og er et bidrag for å finne de egenskaper ved hesten som gjør at dette båndet er så sterkt.

Link til undersøkelsen
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies