Hovedsamarbeidspartnere:
Reglement:

Hva skjer med ny standard for ridehjelmer?

Som følge av at ferdigstillelsen av den nye standarden for ridehjelmer lar vente på seg, har de nordiske forbundene blitt enige om å la overgangsreglene gjelde ut 2017. (Foto: Rebecca Ballestad-Mender)
Som følge av at ferdigstillelsen av den nye standarden for ridehjelmer lar vente på seg, har de nordiske forbundene blitt enige om å la overgangsreglene gjelde ut 2017. (Foto: Rebecca Ballestad-Mender)
(15.11.2016) Arbeidet med ny europeisk standard innen CE-merking av ridehjelmer trekker ut i tid og er ennå ikke sluttført. De nordiske rytterforbund har derfor bestemt at overgangsreglene som er gitt på dette området forlenges med et år.
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender

I slutten av 2014 ble den da gjeldende standard for testing av ridehjelmer trukket tilbake som følge av en avgjørelse fra EU-kommisjonen. Hensikten er å komme med en ny standard som gir enda sikrere hjelmer. Innen de nordiske rytterforbundene ble det enighet om å innføre overgangsregler inntil denne var på plass. Overgangsreglene ble først satt til å gjelde ut 2016. Som følge av at ferdigstillelsen av den nye standarden lar vente på seg, har de nordiske forbundene blitt enige om å la overgangsreglene gjelde ut 2017.

Dette kan du ri med fremover
Alle ridehjelmer som selges, skal være godkjent i forhold til en standard, og EN 1384 har vært en gjeldende standard i mange år. Selv om EN 1384 er trukket tilbake, er en hjelm godkjent etter denne fremdeles lovlig å bruke på f.eks. tur eller egentrening.
For de som rir konkurranser eller er med i arrangement under NRYFs paraply, er det annerledes. Konkurransereglementet krever at ryttere og kusker skal bruke godkjent hjelm, det vil si at hjelmen skal være CE-merket. Godkjent hjelm skal bæres under ridning eller kjøring på arrangement i regi av rideklubber tilknyttet forbundet eller av forbundet selv.

Forlengelsen av overgangsreglene innebærer at følgende gjelder ut 2017:

-CE-merkede ridehjelmer som er produsert før 4. november 2014 og som er typekontrollert i henhold til eldre standard EN 1384 er godkjent frem til og med 31. desember 2017. Etter denne dato kan disse ikke lenger brukes i konkurranser/arrangement i regi av NRYF eller de øvrige nordiske forbund.

-CE-merkede ridehjelmer produsert etter 4. november 2014 og som har gjennomgått ny typekontroll merket VG1 01.040 (”VG1): For disse finnes det per i dag ingen tidsgrense for hjelmer godkjent etter 4. november 2014 etter VG1 01 040. De er derfor godkjent også etter 31. desember 2017.

Hvis du skal kjøpe ny hjelm nå
Revisjon av teststandarder for f.eks. hjelmer skjer regelmessig. Det skjer stadig en utvikling innen både kunnskap og materialer på dette feltet. En revisjon av EN 1384 har vært på gang lenge, men som følge av at det har tatt tid å oppnå enighet om innholdet i ny standard, har EN 1384 blitt trukket tilbake.
VG1 01.040 er en midlertidig metode i tråd med direktivet om personlige verneutstyr som de tekniske kontrollorganer har blitt enige om at de kan bruke ved typekontroll av ridehjelmer og for å veilede produsenter. Et slikt kontrollbevis viser at hjelmen oppfyller de grunnleggende kravene til helse og sikkerhet i EU-direktivet som gjelder på dette området. Merkingen av VG 1 er en anbefaling fra EU-kommisjonen, ikke et krav.
Det er ikke gitt noe forbud mot å selge CE-merkede hjelmer produsert før 4. november 2014, og disse kan altså brukes i konkurranser et drøyt år til. Skal du investere i ny hjelm og planlegger å konkurrere, kan det likevel være grunn til å gå for en hjelm merket VG1 01.140 ettersom det ikke gjelder noen tidsbegrensning for bruken av en slik hjelm.

Ulike regler i ulike land
De nordiske landene har en felles enighet når det gjelder overgangsregler. Skal du til start i Danmark eller Sverige, gjelder altså de samme regler for krav til standard.
I andre land kan det være annerledes, og skal du konkurrere nasjonalt i land utenom Norden, kan det være grunn til å sjekke gjeldende regler der du skal. I England har det f.eks. ikke vært tillatt å konkurrere med hjelmer merket EN 1384 fra og med 2016. I England har de også bestemmelser om flere andre standarder som er tillatt i England, som PAS 015 (1998 og 2012) eller Snell E2001. Dette er i motsetning til de nordiske land, som i påvente av ny standard kun godkjenner VG 1 i forhold til overgangsreglene for konkurranser.

Hva vil den nye standarden inneholde?
At det utarbeides ny standard er for å gi bedre og sikrere hjelmer. EU-kommisjonen har uttrykt at de ønsker at ny standard for test av ridehjelmer skal omfatte blant annet:
  
- Støtabsorbering fra flere vinkler enn ved fall rett ned og med høyere energi
- Bedre motstandsevne mot gjennomtrening av spisse gjenstander
- Bedre sidestabilitet for å stå i mot harde slag fra siden
- Større beskyttelsesflate uten at det påvirker muligheten til å høre når man har hjelmen på seg
- Hjelmen må ikke påvirke synsfeltet
- Stabiliteten i hjelmen, den skal ikke bevege seg på hodet under ridning

Ny standard trolig på plass neste år
Før en ny standard er gjeldende, skal den gjennom en lang prosess. – En ferdig standard skal gjennom en avstemming, og det har ikke blitt gjort med ny hjelmstandard ennå, sier Guri Kjørven, prosjektleder i Norsk Standard. Hun har tidligere uttalt til Hestesport at siste kvartal 2016 var trolig tidspunkt for ny standard. – Det at den per i dag ikke har kommet til avstemming indikerer meg at den nye standarden først vil komme i 2017, sier Kjørven.

[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies