Hovedsamarbeidspartnere:

Ridetrener dømt til fengsel for overgrep

En tidligere ridetrener i Bergen Rideklubb er dømt til to års fengsel for overgrep. (Foto: Kittisak/FreeDigitalPhotos.net)
En tidligere ridetrener i Bergen Rideklubb er dømt til to års fengsel for overgrep. (Foto: Kittisak/FreeDigitalPhotos.net)
(11.11.2016) En tidligere ridetrener i Bergen Rideklubb er dømt i Gulating lagmannsrett for overtredelse av straffeloven av 1902 §193 første ledd til ubetinget fengsel i to år for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold.
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender

Lagmannsretten skjerpet dermed straffen fra Bergen Tingrett, da hele straffen ble gjort ubetinget. Tiltalte har en ankefrist.

Nulltoleranse
Norges Rytterforbund har ikke noe engasjement eller samarbeid med den domfelte treneren, men siden vedkommende har vært trener i en av våre klubber er det naturlig at dette angår oss.
- Seksuelle overgrep, seksuell trakassering og alle andre overgrep er totalt uforenlig med idrettens og Norges Rytterforbunds verdier. Vi har nulltoleranse for dette, uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming og tar sterk avstand fra det som har kommet frem i denne saken, uttaler president Stian Øglænd.
-Dette er en trist sak for alle parter og er ikke vår flotte sport verdig. Vi minner om at alle klubber, tillitsvalgte, rollemodeller og voksne for øvrig, har et ansvar for å unngå situasjoner som kan misforstås og jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne med sentrale roller og posisjoner må aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel. Det er alltid den voksne, uansett roller eller tillitsverv, som har ansvaret, fortsetter generalsekretær Ellen Damhaug Scheel.
- Norges Idrettsforbund har laget retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten som bør benyttes som forebyggende arbeid, som medlemsklubbene i Norges Rytterforbund skal benytte seg av, sier Damhaug Scheel. - Rytterforbundet sentralt vil igangsette alle nødvendige og aktuelle tiltak, i henhold til NIFs lover, i denne forbindelse, avslutter Damhaug Scheel.

Retningslinjer seksuell trakassering og overgrep

Les også:
Tidligere sak på hestesport.no
Bergens Tidende
Bergens Avisen
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies