Hovedsamarbeidspartnere:
Hest i trafikken

Bidra til tryggere trafikk

Norsk Hestesenter har utviklet nettsiden hestitrafikken.no - og oppfordrer til aktiv bruk og markedsføring for at trafikken skal bli et tryggere sted enten man er rytter, kusk, sjåfør eller myk trafikant. (Foto: Kristin Bysheim)
Norsk Hestesenter har utviklet nettsiden hestitrafikken.no - og oppfordrer til aktiv bruk og markedsføring for at trafikken skal bli et tryggere sted enten man er rytter, kusk, sjåfør eller myk trafikant. (Foto: Kristin Bysheim)
(04.10.2016) I går lanserte Norsk Hestesenter en ny nettside, en side der målet er å bidra til å forhindre farlige episoder med hesten i trafikken. Bruk siden aktivt, er oppfordringen.
- Det er snakk om et samarbeid og om å spre kunnskap. Nettsiden henvender seg til alle, også ved at den informerer om hvordan hesten tenker, sa Kari Hustad fra NHS under gårsdagens pressemøte.
- Det er snakk om et samarbeid og om å spre kunnskap. Nettsiden henvender seg til alle, også ved at den informerer om hvordan hesten tenker, sa Kari Hustad fra NHS under gårsdagens pressemøte.
Både samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og politisk rådgiver i LMP Margrete Dysjaland har erfaring med hest - Solvik-Olsen blant annet som tidligere Pennyklubb-medlem. I forbindelse med lanseringen av nettsiden fikk de begge prøve seg til hest, i trafikkert område.
Både samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og politisk rådgiver i LMP Margrete Dysjaland har erfaring med hest - Solvik-Olsen blant annet som tidligere Pennyklubb-medlem. I forbindelse med lanseringen av nettsiden fikk de begge prøve seg til hest, i trafikkert område.
- Nettsiden og det arbeidet som har blitt gjort så langt  er en god start, det har blitt samlet informasjon og det er laget en kanal for å spre kunnskap. Men arbeidet er ikke over, sa en fornøyd rytter Solvik-Olsen.
- Nettsiden og det arbeidet som har blitt gjort så langt er en god start, det har blitt samlet informasjon og det er laget en kanal for å spre kunnskap. Men arbeidet er ikke over, sa en fornøyd rytter Solvik-Olsen.
Tekst og foto: Rebecca Ballestad-Mender

Mens antallet sportshester i Norge stadig øker og trafikkbildet er i kontinuerlig endring, har reglene som i utgangspunktet skal sørge for trygg ferdsel for og med hest, ikke vært endret de seneste 50 årene. Med anslagsvis 120.000 fluktdyr langs veiene, et økende antall biler og stadig høyere fart, sier det seg selv at utfordringene nå er annerledes enn da reglene kom til.

Arbeidsgruppen «Hest i trafikken»
I fjor vinter ble det nedsatte Vegdirektoratet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet en arbeidsgruppe med tema «Hest i trafikken». Denne gruppen skulle identifisere og kartlegge omfanget av de viktigste utfordringene innenfor temaet og foreslå mulige tiltak for disse utfordringene. Syv hesteorganisasjoner, deriblant Norsk Hestesenter og Norges Rytterforbund, ble med i gruppen, sammen med Trygg Trafikk, Landbruks- og Matdepartementet og Syklistenes Landsforening. Med midler fra Samferdselsdepartementet har Norsk Hestesenter utviklet den nye nettsiden. Nettsiden henvender seg både til hestefolk, sjåfører og myke trafikanter. Den inneholder informasjon til hvordan man skal forholde seg til hester i trafikken, og den samler også kunnskap om hestens væremåte for å forklare hvorfor den reagerer som den gjør.

En god start på et viktig arbeid
-Utgangspunktet er at det skal være trygt å være ute i trafikken, uansett om man er sjåfør, myk trafikant eller kusk eller rytter, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på gårsdagens pressemøte i forbindelse med lanseringen av nettsiden. – Hesten er litt et særtilfelle i trafikken. Den defineres som et kjøretøy, men er litt mer følsom enn en bil eller en sykkel. Den reagerer på egen hånd. Derfor ser vi spesielt på hest i trafikken – vi må reagere og opptre litt annerledes overfor den. Og som rytter må man være ekstra varsom.
-Det er mange temaer innenfor dette, fortsatte ministeren under møtet på Alna. – Vi må tenke på reglene. Det er ikke lov å ri på gang- eller sykkelvei, men der føler mange ryttere seg tryggere, der vil de nok helst være – men der møter de andre i trafikken som synes hesten kan være skremmende. Vi må jobbe videre med dette, sammen med Norsk Hestesenter og de øvrige i gruppen, sa Solvik-Olsen.
Ministeren fastslo at det har skjedd ulykker, også alvorlige. Vegdirektoratet mener at nesten-ulykker er underrapportert, en antagelse som har blitt bekreftet i en undersøkelse gjennomført i 2015, i regi av arbeidsgruppen og ved Norsk Islandshestforening. – Denne nettsiden og det arbeidet som har blitt gjort så langt av arbeidsgruppen er en god start, det har blitt samlet informasjon og det er laget en kanal for å spre kunnskap. Men arbeidet er ikke over, sa Solvik-Olsen.
Landbruks- og Matdepartementet var under gårsdagens lansering på Alna representert av politisk rådgiver Margrete Dysjaland. Hun er selv hestejente, og som rytter hjemme på Sola har hun opplevd at en hest som var med i hennes turfølge ble påkjørt. - Det er mange som har etterspurt dette arbeidet, dette er svært viktig, sa Dysjaland.

Hva sa undersøkelsen?
Anne Follaug, som sammen med Mette Sattrup representerte Norsk Islandshestforening i arbeidsgruppen, sto bak spørreundersøkelsen som ble utarbeidet i 2015. Den ble spredt via sosiale medier og fikk 6000 svar. Denne viste at nærmere 90 % av de spurte benyttet seg av offentlig vei når de red eller kjørte hest. Over halvparten av de som svarte fortalte også at de selv eller noen de kjente hadde vært utsatt for en nesten-ulykke med hest i trafikken. 75 % vil ha en nedre aldersgrense for å ri/kjøre i trafikken, og 65 % ønsker krav til kompetanse for å ferdes med hest på offentlig vei. Se hele undersøkelsen her.

Hest tema i trafikalt grunnkurs
Ellen Ramstad fra Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund kunne under gårsdagens pressemøte fortelle at den nye nettsiden nå vil bli tatt i bruk i trafikalt grunnkurs, det som er første trinn på veien mot førerkortet. – Vår opplæring er under revisjon, vi er akkurat ferdig med et e-læringskurs der hest i trafikken er med. Vi vil også linke til denne nye nettsiden. Læreboken vår skal revideres neste år, og da er det naturlig å se hen til denne nettsiden. Vi har også faggrupper for klasse B som utarbeider et hefte om temaet, forteller Ramstad, også hun med bakgrunn fra hest. – Dette er et svært viktig tema, der det kreves samhandling – kunnskap, forståelse og respekt fra alle parter i trafikken er viktige nøkkelord.

Markedsfør nettsiden
Kari Hustad fra Norsk Hestesenter oppfordrer: - Med det arbeidet vi har gjort så langt, synes jeg at vi har fått ting som tidligere ikke har vært så kjent litt mer opp i lyset, og vi har oppgaver å jobbe videre med. Det er viktig at vi snakker med ulike grupper. Det er ikke bare snakk om sjåfører som ikke tar hensyn. Det er snakk om et samarbeid og om å spre kunnskap. Nettsiden henvender seg til alle, også ved at den informerer om hvordan hesten tenker. Det er derfor svært viktig at alle bidrar til å markedsføre siden, spre den i sosiale media, snakk om den – så kan vi sammen bidra til at kunnskapsnivået øker - og at det blir tryggere i trafikken.

Se nettsiden hestitrafikken.no her
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies