Hovedsamarbeidspartnere:

DV Norge godkjent som stambokfører

Dansk Varmblod Norge har nå blitt godkjent som stambokførende organ i Norge. (Foto: Rebecca Ballestad-Mender)
Dansk Varmblod Norge har nå blitt godkjent som stambokførende organ i Norge. (Foto: Rebecca Ballestad-Mender)
(05.08.2016) Dansk Varmblod Norge har etter søknad til Mattilsynet nå blitt godkjent som stambokførende organ for dansk varmblods ridehest i Norge.
Pressemelding Dansk Varmblod Norge

Dansk Varmblod Norge har nå offentlig godkjenning som stambokførende instans for dansk varmblods ridehest i Norge.
Godkjenningen er gitt av Mattilsynet. 
Dansk Varmblod Norge er en av 10 godkjente passutstedere for hest i Norge , - og 1 av 2 godkjente for rasen varmblods ridehest.
Dansk Varmblod Norge er nå å betrakte som norsk nasjonal stambok for hester av rasen Dansk Varmblods.
Godkjenningen har stor betydning for videreutvikling av norsk ridehestavl - og sikrer myndighetene innsyn og kontroll med avlsarbeidet.
Dansk Varmblod Norge har felles avlsplan og stambok med moderorganisasjonen Dansk Varmblod i Danmark, - og avlsarbeid ,registrering
og passutstedelse kvalitetssikres gjennom en slik tilknytning.
Dansk Varmblod Norge oppfyller nå kriteriene for fullt medlemskap i WBFSH, - og har krav på prioritering i forbindelse med WBFSH`s arrangementer.
Herunder som deltager i forbindelse med nominasjon og uttakelse til Unghest-VM.
Vedrørende bestemmeler om sentral hestedatabase med ikrafttreden 1/1 - 2017 , - vil identiske bestemmelser gjelde for Dansk Varmblod Norge-registrerte hester som for øvrige norsk-registrerte hester i andre avlsforbund. Dansk Varmblod Norges database ( SEGES ) vil måtte linkes opp mot sentral norsk database.
Den enkelte oppdretter / eier av Dansk Varmblod Norge-registrert hest trenger ikke foreta seg noe. Ingen krav om individuell tilleggsregistrering for Stambokens hester.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]