Hovedsamarbeidspartnere:

Utsatt frist for tilleggsregistrering

Mattilsynet har utsatt fristen for tilleggsregistrering og tar nå sikte på at endringene i hestepassforskriften fastsettes 1. januar 2017. (Foto: Rebecca Ballestad-Mender)
Mattilsynet har utsatt fristen for tilleggsregistrering og tar nå sikte på at endringene i hestepassforskriften fastsettes 1. januar 2017. (Foto: Rebecca Ballestad-Mender)
(15.06.2016) Mattilsynet har utsatt fristen for tilleggsregistreringen og tar nå sikte på at endringene i hestepassforskriften fastsettes og det sentrale nasjonale hesteregisteret er operativt 1. januar 2017.
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender

-Årsaken til utsettelsen er at vi må få på plass en ordning for finansiering av drift av det sentrale nasjonale hesteregisteret, forteller seniorrådgiver i Mattilsynet, Fredrik Wittenburg Andersen, om den nye datoen.

Hold deg oppdatert via Mattilsynet.no
-Som hesteeier er vi alle selv ansvarlig for å holde oss oppdatert vedrørende hest og hestehold. Det er Mattilsynet som er ansvarlig for gjennomføring av denne konkrete avgiften, ikke NRYF, og vi er derfor heller ikke i Mattilsynets kommunikasjonslinje, sier generalsekretær Ellen Damhaug Scheel.
-Men NRYF engasjerte seg tidlig for å tilrettelegge for våre medlemmer og påvirke i den grad vi kunne. I den prosessen foreslo vi bl.a. å utsette fristen, men ble da ikke hørt. Vi noterer oss nå at den likevel har blitt utsatt. Samtidig vil vi understreke at alle henvendelser om dette må tas til Mattilsynet, ikke NRYF, avslutter generalsekretæren.
Ønsker du å følge progresjonen av denne saken hos Mattilsynet, er det lurt å abonnere på nyheter fra Mattilsynet og velge emne som er aktuelt for deg. Ikke alle nyheter når deres førsteside, men kommer heller som endring av eksisterende artikler på valgte områder – hvilket var tilfelle for nyheten om utsettelsen av hestepassforskriften. Ved å abonnere på Mattilsynets nyheter, får man også mail om endring av eksisterende artikler på valgte områder. Følg denne lenken for abonnement.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies