Hovedsamarbeidspartnere:

Stevnesesong – og dronesesong?

Drone og hest - en god eller ikke så god kombinasjon? Foto:Khunaspix/Freedigitalphotos.net)
Drone og hest - en god eller ikke så god kombinasjon? Foto:Khunaspix/Freedigitalphotos.net)
(12.05.2016) Det yrer av liv på utebanene – og tanken på å filme det hele via en drone kan være besnærende. Hva bør både ryttere og drone-eiere vite om dette?
- En drone på 2,5 kg som faller ned er potensielt dødelig, og skulle noe slikt lande blant hester, kan det bli et kaos, sier Bente Heggedal, flyoperativ inspektør i Luftfartstilsynet med ankerfeste i distansesporten. (Foto:Privat)
- En drone på 2,5 kg som faller ned er potensielt dødelig, og skulle noe slikt lande blant hester, kan det bli et kaos, sier Bente Heggedal, flyoperativ inspektør i Luftfartstilsynet med ankerfeste i distansesporten. (Foto:Privat)
– En drone under en konkurranse vil jeg absolutt ikke anbefale, jeg tror ikke hestene tåler det, sier Hestesports fotograf Roger Svalsrød, som selv er godkjent fører av drone. (Foto: Privat)
– En drone under en konkurranse vil jeg absolutt ikke anbefale, jeg tror ikke hestene tåler det, sier Hestesports fotograf Roger Svalsrød, som selv er godkjent fører av drone. (Foto: Privat)
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender

Det er solgt om lag 30 000 droner i Norge til nå. Droner er blitt et folkeeie. Hva så med kombinasjonen drone og hest?
-Vi ser at mange er bekymret for droner av flere ulike grunner. En drone på 2,5 kg som faller ned er potensielt dødelig, og skulle noe slikt lande blant hester, kan det bli et kaos, sier Bente Heggedal, flyoperativ inspektør i Luftfartstilsynet. Det er nå kommet nye forskrifter rundt droner, og i det arbeidet har Heggedal vært sentral.

Droner og hest
Bente Heggedal kan ikke bare droner, hun kan også hest. Hun er tidligere grenleder og landslagsleder i distanse, hun er internasjonal dommer og teknisk delegat.
Heggedal har sett mye dronefilming av hester, og er forundret over at hestene ser ut til å reagere relativt lite på dem. Hun maner likevel til forsiktighet. – Hester er fluktdyr, og det er dessuten vanskelig å forutsi hvor en hest beveger seg.

Ulykke i England
Det er ikke rapportert om ulykker i forhold til hest i Norge – så langt, men i England i høst skjedde det en fatal ulykke med en politihest som politiet linker til droneflyging. En hest på beite løp plutselig rett i en gjerdestolpe. Skadene den pådro seg medførte at den måtte avlives. Det ble funnet en drone som hadde kræsjlandet i nærheten av hestene. Politiet tror at dronen forårsaket at hesten skvatt, og etterlyser nå flyveren av dronen.

Bekymret for amatørene
-Droner har blitt veldig populært. Man kan kjøpe den i alt fra en lekebutikk til Elkjøp. Drone kan komme i alt fra bitteliten utgave på noen gram, men når folk flest tenker drone, tenker de multikopter, det vil si at de har flere rotorer, sier Bente.
Skal man fly for næring eller nytte, må man ha tillatelse for droner over 2,5 kg. Er dronen under 2,5 kg, må disse deklarere sin aktivitet overfor luftfartsmyndighetene. - Dette er omfattende, og i forhold til disse aktørene, er jeg ganske rolig når det kommer til hester. De som får tillatelse, har god kunnskap og god forståelse. Det kan være verre med de som kjøper seg en drone og skynder seg til et ridestevne og flyr, kanskje til og med uten å ha lest bruksanvisningen først, sier Bente.

Generelt om reglene
All flyging, enten den faller innenfor næring eller ikke, må skje på en hensynsfull måte som ikke utsetter luftfartøy, personer, fugler, dyr eller eiendom for risiko for skade eller for øvrig er til sjenanse for allmennheten. Generelt er det ikke tillatt til å fly høyere enn 120 meter over bakken eller vannet, og ikke lov å fly nærmere enn 150 meter fra folkeansamlinger på mer enn 100 personer. Man har ikke lov å fly nærmere enn 50 meter fra andre mennesker, kjøretøy eller bygninger – eller dyr - som ikke er under pilotens eller fartøysjefens kontroll, med mindre det er gitt samtykke. Det er mulig å få unntak for sikkerhetsavstandene men det krever en omfattende godkjennelse fra luftfartstilsynet som skal sikre at du kan sørge for en trygg gjennomføring av flygingen din.

Egne sikkerhetsavstander for de minste dronene
For fartøy som veier 250 gram eller mindre, er det fastsatt egne sikkerhetsavstander. Da kan man fly innenfor synsrekkevidde, utvidet synsrekkevidde eller utenfor synsrekkevidde, men ikke høyere enn 50 meter over bakken eller vannet. Sikkerhetsavstandene til personer, kjøretøy eller bygninger gjelder ikke.
Bente poengterer: - De små dronene kan altså brukes ganske fritt. Man kan komme ganske nærme et objekt uten å bryte loven, men man skal ikke ødelegge eller forringe eiendom – eller plage dyr. Selv om bruken av disse er mer fri, gjelder det likevel at flygingen skal skje på en hensynsfull måte overfor andre.

Før du filmer
-Jeg ser jo at noen kan synes det ville være gøy å henge over en dressurbane. Både innen distanse og feltritt kan droner synes ypperlige. Det er ikke noe i veien for å filme f.eks. et terrengritt, men det må tilrettelegges, som å sperre av det området rett under der dronen er, sier Heggedal. – Skal man ut og filme en dag, må man sette seg inn i om det f.eks. skal arrangeres et idrettsstevne i det området man tenker å filme, det kan være f.eks. ridning, orientering, sykling. Dette må man undersøke hos kommunen. Det er også svært viktig at du hele tiden ser dronen og ikke opererer den gjennom et kamera, telefon, ipad eller briller.
Heggedal understreker videre at man må passe på hvis det man vil filme er i nærheten av en flyplass. – Det er ikke lov til å fly i slike områder, og det er flere steder rundt om i landet der rideanlegg ligger rett ved flyplasser. Det er heller ikke lov til å fly på militært område, det vil for eksempel gjelde feltrittbanen på Gardermoen. Ved f.eks. en ulykke ved et ridestevne der det kommer luftambulanse, er det viktig at man ikke flyr drone. Hvis man skal fly på ulykkessteder må man ha godkjennelse , eller deklarert sin aktivitet til luftfartstilsynet og ha godkjennelse til å fly fra innsatsleder.

Vær forsiktig sier fotografen
Hestesports egen fotograf Roger Svalsrød har lang erfaring med både med hest og fotografering. Han har flydd drone i flere år, og har godkjennelse fra Luftfartstilsynet. Han mener det er en klar risiko å fly droner i nærheten av hester. – En drone under en konkurranse vil jeg absolutt ikke anbefale, jeg tror ikke hestene tåler det.

Innebærer en risiko
Etter avtale med hesteeierne, har han i noen tilfeller filmet hester. – Jeg har «prøvekjørt» hest og drone, og jeg har kommet ganske nærme før hestene har reagert. Men risikoen er for stor til at man skal gjøre dette uten videre. Innen f.eks. utfor bruker NRK droner i sin filming, men det er en god del flere faktorer inne i bildet med hester. Som med alt som har med hest å gjøre – man må tenke seg om, sier Svalsrød.
Svalsrød er opptatt av at flygerne har kompetanse både når det gjelder det å fly og hest, og at man samtidig er klar over at uforutsette ting kan skje. Han har selv mistet en drone under flyging. – Jeg fulgte alle prosedyrer, men plutselig kommuniserte den bare ikke med meg og falt ned. Det er viktig at man har i ryggmargen at ting kan skje når man har med hest å gjøre.Denne artikkelen har tidligere stått på trykk i Hestesport
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies