Hovedsamarbeidspartnere:

Utdanningstilbud for trenere

Er du trener og vil videreutdanne deg? Da kan Topptrener 1 eller Topptrener II være noe for deg. (Illustrasjonsfoto: Rebecca Ballestad-Mender)
Er du trener og vil videreutdanne deg? Da kan Topptrener 1 eller Topptrener II være noe for deg. (Illustrasjonsfoto: Rebecca Ballestad-Mender)
(29.03.2016) Er du trener for unge, ambisiøse utøvere eller arbeider med idrettsutøvere på høyt nasjonalt og/eller internasjonalt nivå? Da kan utdanningstilbudene Topptrener 1 og Topptrener II være noe for deg.
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender

Trenerne står i fokus for to spennende treningstilbud – Topptrener 1 og Topptrener II.

Topptrener 1
Utdanningstilbudet Topptrener 1 er utviklet i samarbeid mellom Norges Idrettshøgskole og Olympiatoppen. Det er et supplement til særforbundenes utdanningsprogram og tar utgangspunkt i deltakernes praksiskunnskap og erfaringer fra trenergjerningen. Målet med  studiet er å utdanne flere trenere som har relevante kunnskaper om hva som kreves for å utvikle unge idrettstalenter til topputøvere. Opptak skjer hvert annet år. Studiet har vært arrangert i Oslo, Bergen og Stavanger - for 2016-2018 arrangeres kurset i Oslo.

Studieinnhold
Topptrener I er et deltidsstudium over to år som gir 60 studiepoeng. Det knyttes et tett forhold mellom teori- og praksisfeltet i trenerfaget, og gjennom hjemmearbeider utfordres deltakerne på å implementere kunnskap fra undervisningen i de ulike emnene i egen treningsgruppe. Undervisningen skal belyse relevante overføringsverdier mellom ulike idretter ved utstrakt bruk av erfaringsutvekslinger.
Programmet er inndelt i 6 emner som gjennomføres i separate undervisningsblokker: Talentutvikling og toppidrett, trenerrollen med unge utøvere, anvendt idrettspsykologi, coaching 1 og 2, treningslære, bevegelseslære. I løpet av studiet blir studentene vurdert gjennom skriftlige hjemmeoppgaver (i gruppe og/ eller individuelt), gjennom skriftlige skoleeksamener og ved muntlige samtaler. Samlinger og undervisning/veiledning Topptrener 1 består av 12 samlinger på 3-4 dager.

Opptakskrav og søknadsfrist
Opptakskrav til Topptrener 1 er generell studiekompetanse. Søkere uten generell studiekompetanse som er over 25 år kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse.
Det er også et opptakskrav at man er aktiv som trener for unge, ambisiøse utøvere mellom ca. 15 og 19 år. Utøverne skal vurderes til å ha høyt utviklingspotensial. Søkeren må også ha fullført sitt særforbunds høyeste trenerutdanning eller kunne dokumentere tilsvarende utdanning.
Studielån og stipend Studiet kvalifiserer for lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Søknadsfrist er 1. mai 2016.

For ytterligere informasjon om Topptrener 1, se her.

Topptrener II
Topptrener II er tilbud som er blitt til gjennom samarbeid mellom NTNU og Olympia toppen. Studiet bygger på refleksjon over egen praksis, teoretisk kunnskap og Olympiatoppens erfaringer og kunnskap. Topptrener II tilbudet skal videreutvikle trenerkompetansen for å forbedre utøvere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå samt utnytte toppidrettsfaglig kompetanse på tvers av ulike idretter gjennom etablering av trenernettverk.

Fire kurs
Topptrener II er en erfarings- og forsknings basert utdanning som består av fire kurs á 15 studiepoeng: - Trenerrollen, kultur og omdømme, Treningsplanlegging, Trenerrollen og coaching og Prosjektoppgave.
Hvert kurs er en selvstendig enhet på 15 studiepoeng, men opptak til studiet skjer under forutsetning av at søkeren ønsker å gjennom føre hele studiet. Hvert kurs går over ett semester og hele studiet tar to år å gjennomføre og gir totalt 60 studiepoeng.

Målgruppen
Dette kurset er for trenere som på søkertidspunktet og under studiet arbeider med utøvere på høyt nasjonalt og/eller internasjonalt nivå eller trenere som gjennom sitt særforbund kan dokumentere at de er på vei inn i et trenerengasjement for utøvere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå.

Opptakskrav
Opptakskrav er generell studiekompetanse eller tilsvarende relevant realkompetanse. I tillegg bør man ha særforbundets høyeste trenerutdanning, ha idrettsutdanning fra universitets/høgskolenivå eller at man kan dokumentere tilsvarende realkompetanse. Erfarne, aktive toppidrettsutøvere eller utøvere som nettopp har avsluttet sin karriere kan søke om opptak.

Obligatoriske samlinger
Hvert kurs består normalt av tre samlinger som hver går over en ettermiddag og to hele ukedager. Samlingene er obligatoriske og man må delta på minst to av tre hele samlinger for å kunne avlegge eksamen i kurset. Mellom samlingene er det hjemme oppgaver relatert til pensum og egen idrett. Disse oppgavene må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Får egen mentor
Hver student vil bli fulgt opp av en mentor som skal være en sparrings partner for deg i overføring fra teori til praksis. Mentoren skal være en diskusjonspartner i forhold til hjemme oppgaver, og han skal være med å kvalitetssikre at studiet gjennomføres etter de krav og forventninger som stilles.
Samlingene foregår i Toppidrettssenteret i Granåsen i Trondheim.
Søknadsfrist er 10. mai 2016.

For ytterligere informasjon om Topptrener II, se her.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies