Hovedsamarbeidspartnere:

Er klubben i rute?

Det er vår og det går mot sommer - det er mye å gjøre rundt om i klubbene. For å hjelpe klubbene har NIF laget en liten huskeliste over viktige ting! (Foto: Rebecca Ballestad-Mender)
Det er vår og det går mot sommer - det er mye å gjøre rundt om i klubbene. For å hjelpe klubbene har NIF laget en liten huskeliste over viktige ting! (Foto: Rebecca Ballestad-Mender)
(10.03.2016) Det er vår, går mot sommer - og det er mye som skjer! Idrettsforbundet forteller om fem ting idrettslaget må huske på.
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender

Det summer av årsmøter rundt i det ganske land – disse må være avholdt innen utgangen av mars. Frister kommer som perler på en snor – for eksempel skal rapportering av medlemsopplysninger rapporteres innen 30. april. Det er mange som har mange baller i luften – så en liten huskeliste fra Idrettsforbundet er ingen dum liste å ta med seg på veien.

Enklere idrettslag
Idrettsforbundet minner om at i 2016 gjelder det nye løsninger og ordninger – disse skal forenkle registrering, rapportering og søknader for idrettslagene. Blant annet er det færre frister å forholde seg til.

Her er Idrettsforbundets huskeliste:

1. Årsmøte innen 31. mars.
Alle idrettslag skal i 2016 avholde årsmøtet innen utgangen av mars måned. Til hjelp for lagene har NIF laget informasjon om hvordan disse skal gjennomføres, med ferdige maler for årsmøtepapirene. Slik sikrer man at idrettslagene oppfyller de krav som stilles for medlemsskap i NIF.

2. Alle idrettslag skal vedta ny lov
Alle idrettslag skal vedta ny lov (vedtekter) for idrettslaget på årsmøtet i 2016. Ny lovnorm for idrettslag inneholder samtlige lovendringer fra idrettstinget, og gjelder blant annet regler for kontingent, årsmøtetidspunkt, gruppestyre og midlertidig fratagelse av medlemskap.

3. Ny frist for rapportering av medlemsopplysninger.
Rapportering av medlemsopplysninger skal skje innen 30. april. Fristen for å registrere opplysningene flyttes fra 31. januar til 30. april. Dette er for å samkjøre rapporteringen med søknaden for momskompensasjon for varer og tjenester. Ved at årsmøtefristen (31. mars) settes før rapporteringsfristen (30. april), vil opplysningene som legges inn i registeret dessuten være helt oppdaterte for eksempel med hensyn til hvem som er valgt inn i styret.

4. Elektronisk medlemsregister innen 31. desember 2016
Alle idrettslag må ha registrert sine medlemmer i et godkjent elektronisk medlemsregister innen 31.12.2016. NIF gjør oppmerksom på at dette er krav som følger av medlemskapet i NIF. Unnlater idrettslag å gjennomføre disse kravene så kan dette få konsekvenser for medlemskapet i NIF.

5. Bedre økonomisk oversikt
For at det skal bli enklere for organisasjonsleddene å holde orden på regnskap og økonomi, er det vedtatt nye regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd. Samtidig er det utarbeidet en rekke verktøy og hjelpemidler som organisasjonsleddene kan benytte seg av.

Les mer m dette i denne linken «Enklere idrettslag».

NIF gjør oppmerksom på at dette er krav som følger av medlemskapet i NIF. Unnlater idrettslag å gjennomføre disse kravene så kan dette få konsekvenser for medlemskapet i NIF.

Les NIFs artikkel i sin helhet her
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies