Hovedsamarbeidspartnere:

Fellesskap, dugnadsånd og felles glede

Sporten vår er basert på fellesskap, dugnadsånd og felles glede - og et ansvar på hver enkelt. (Foto: Friederich Haag)
Sporten vår er basert på fellesskap, dugnadsånd og felles glede - og et ansvar på hver enkelt. (Foto: Friederich Haag)
(01.03.2016) Sporten vår er basert på fellesskap, dugnadsånd – felles glede. I dette ligger det som gjør vår felles glede enda større. I dette ligger det også et ansvar på hver enkelt.
- At man trår til, bidrar og hjelper til, er viktig for stevnearrangørene. Det gjelder helt generelt, vi er nødt til å dra lasset sammen, sier Bent Stenstrøm som var stevneleder under INM Jr 2015.(Foto: Rebecca Ballestad-Mender)
- At man trår til, bidrar og hjelper til, er viktig for stevnearrangørene. Det gjelder helt generelt, vi er nødt til å dra lasset sammen, sier Bent Stenstrøm som var stevneleder under INM Jr 2015.(Foto: Rebecca Ballestad-Mender)
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender

Så godt som hver helg året rundt legges det ned et enormt klubbarbeid ned i store og små stevner landet rundt. Drivkraften og belønningen er hestevelferd og rytterglede, dugnadsånden er kapitalen. Vedlikeholdet av disse godene er vårt felles ansvar. Ethvert stevne krever en solid frivillig innsats fra engasjerte mennesker. Fritiden brukes for å planlegge og arrangere gode opplevelser for andre – alt ut fra ideen om fellesskapet.

Det koster å være arrangør
Klubbene trommer sammen sine medlemmer som bruker av sin fritid for at hjulene skal gå rundt. Bak ethvert stevne ligger mye planlegging. Store stevner er krevende, spør man arrangørene er det mange som nikker bekreftende til at både ferier og også arbeidstid kan gå med til arbeid for klubben og for stevnet.
Det koster også å drifte et stort ridestevne, og hver krone teller for arrangørklubbene. Startavgiftene går til å dekke de mange kostnader som følger det å arrangere stevner. Eventuelle overskudd får fort bein å gå på – gjerne til ting som kommer startende ekvipasjer til gode ved kommende stevner.
Belønningen for strevet er å se sporten blomstre og utvikle seg, se glade mennesker både på hesteryggen og langs vantet.

Det handler om oss
For å kunne arrangere ridestevner er rideklubbene avhengig av innsatsen fra sine frivillige – og de er avhengige av at alle som på en eller annen måte deltar i arrangementet gjør sitt bidrag. Det innebærer alt fra å betale startavgift, følge reglementet, opptre hyggelig og positivt, hjelpe til dersom man ser det er nødvendig, handle i kiosken – og være solidarisk overfor arrangøren. Det er ikke de og deg – det er oss det handler om.
Enhver stevnearrangør skrider til verket med et dypt ønske om et vellykket arrangement. At det ikke er lett å få til det prikkfrie arrangement, til tross for nitid planlegging – det vet også de fleste. Det kan dukke opp mange ulike situasjoner som utfordrer stevnearrangørene, det er mange ting man ikke kan rå over, det er ikke alt man klarer å forutse, planlegge – eller avhjelpe.

Vi må dra lasset sammen
Jarlsberg og Melsom Rideklubb fikk oppleve at ting ikke gikk som ønsket da de arrangerte sitt INM junior i sprang i november 2015. Deres erfaring gjør at det er grunn til å minne om hvor viktig det er at alle er sitt ansvar bevisst. – Vi må ikke glemme det viktige fellesskapet, at vi lager disse stevnene for felles glede, lyder det fra klubben.
Fantastiske fasiliteter ved Melsom Videregående skole gir et godt utgangspunkt for gode stevner i regi av JMRK. Klubben er en aktiv stevnearrangør, med mange stevner fra klubb til elitenivå.
INM i november ble ikke så prikkfritt som de ønsket. Det at teltstallene kom tidligere enn planlagt, gjorde at de ikke rakk å drenere rundt stallene som tenkt. Så kom regnet. Resultatet ble mange svært våte bokser, uten at arrangørene hadde mulighet til å forbedre forholdene. For å møte sine deltagere, avgjorde klubben at de ville spandere ytterligere to flisballer i tillegg til den som følger med oppstallingsavgiften.
Mange av hesteeierne tro til, drenerte rundt de enkelte bokser og kjøpte mer flis. – En slik holdning, at man trår til, bidrar og hjelper til, er viktig for stevnearrangørene. Det gjelder helt generelt, vi er nødt til å dra lasset sammen, sier stevneleder Bent Stenstrøm.

Forsynte seg av flis
Det var imidlertid flere som løste problemet på en annen måte. Flere forsynte seg heller av flisen selv og fylte opp i boksene uten å betale for det. – I forkant av stevnet vurderte vi om vi skulle ha et låst gjerde rundt pallene med flis, men dette innebar en stor merkostnad for oss så vi lot det være, sier Tonje Mariero Moe fra klubbens sportskomite.
Det skulle vise seg at det var store mengder flis som ble tatt – 300 baller. For klubben betød det 30 000 i tap. I tillegg oppstod det episoder med ufin oppførsel mot unge frivillige vakter som påpekte at man måtte betale for ekstra flis, og det forsvant også noen trillebårer fra stallen.
-De som forsynte seg, mente nok at de hadde rett til det fordi vi hadde gjort en for dårlig jobb. Vi skulle mer enn noe annet ha ønsket at dette problemet med de våte boksene oppstod, men vi klarte det ganske enkelt ikke, sier Stenstrøm. - For den enkelte er det snakk om å betale 200 kroner hver. For klubben innebærer derimot det hele et tap på 30 000. Det medførte at stevnet gikk i underskudd, fortsetter Stenstrøm.
For klubber som opplever slike hendelser, er bruk av ulike sanksjonsregler i KR en mulighet, for eksempel § 175 for tilfeller av utilbørlig oppførsel. Tilfeller av tyveri bør anmeldes politiet.

Det er gleden som er drivkraften
Med mange år bak seg i sporten, kjente Stenstrøm at hans egen iver og engasjement ble utfordret denne helgen. – Når man står på som frivillig, så gjør man det for at den enkelte rytter skal få muligheten til å ri og for fellesskapet. Det er så viktig at vi tenker vi, oss og ikke meg, meg, meg. Slike opplevelser tar litt på gleden ved å arrangere. For den enkelte representerer ikke en flisball så mye penger. Men for en klubb å miste 300, det svir både økonomisk og følelsesmessig. Det er også viktig at de nye generasjonene ryttere lærer at de må bidra til fellesskapet, at alle skjønner hva som skal til. Det er mye jobb, men det er også en så utrolig stor glede å gjøre dette. Det er jo gleden over sporten som er drivkraften!
Tonje legger til: - Det må også understrekes at det er mange som bidrar masse når de kommer på stevner. Det kan være alt fra å plukke søppel på tribunene til å hive seg på traktoren for å hjelpe til med å slodde banen. Sånt gir en utrolig god stemning – den holdningen er verdifull og gir ekstremt mye. Har man en slik innstilling, merker man også fort at man får så veldig mye igjen for den – man får smil, glede og takknemlighet tilbake.

Felles ansvar for felles glede
Den erfaringen Jarlsberg og Melsom Rideklubb gjorde seg under dette stevnet, er en grunn til at alle bør går litt i seg selv og reflektere over vårt felles ansvar. Alle har viktige, positive bidrag å komme med når man er på et stevne, også om man ikke selv er arrangør. God oppførsel, yte hjelp hvis det trengs, handle i kiosken, bidra til fellesskapet. Glem ikke at sporten vår er basert på fellesskap, dugnadsånd – felles glede. Med den innstillingen er man med på å gjøre vår felles glede enda større.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies