Hovedsamarbeidspartnere:

Premierer norskoppdrettede ponnier

Norsk Ponniavlsforening ønsker å stimulere avl og bruk av norskoppdrettede ponnier med sin støtteordning. (Foto: Roger Svalsrød/hesteguiden.com)
Norsk Ponniavlsforening ønsker å stimulere avl og bruk av norskoppdrettede ponnier med sin støtteordning. (Foto: Roger Svalsrød/hesteguiden.com)
(20.01.2016) Rir du en norskfødt ponni og har gode resultater? Da kan det lønne seg å fortelle om det til Norsk Ponniavlsforening.
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender

Norsk Ponniavlsforening (NPA) ønsker å stimulere til avl og bruk av norskoppdrettede ponnier. Et virkemiddel her er støtte til norskoppdrettede ponnier - avlsforeningen deler ut pengepremier til norskoppdrettede ponnier med svært gode resultater fra show, utstillinger og konkurranser. I avlsforeningens retningslinjer står det blant annet at styret i NPA kan dele ut pengepremier til norskoppdrettede ponnier som har utmerket seg spesielt nasjonalt eller internasjonalt i løpet av året – og at foreningen skal bestrebe seg på å premiere norskoppdrettede ponnier som gjør seg bemerket på konkurransebanen i regi av blant andre NRYF og ved store utenlandske show.
Premiesummen er avhengig av prestasjon og ligger i området kr 500 – 4 000 kroner.
Ponnieiere som i løpet av 2015 har deltatt med sine ponnier i konkurranser, show eller utstillinger og som mener de kan være kandidater til slik støtte, må søke om dette innen 1. februar.

Du kan lese mer om Norsk Ponniavlsforening her

Du kan lese mer om denne støtteordningen her
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies