Hovedsamarbeidspartnere:

Vi er utrolig glade

Onsdag steg jubelen i taket på EKT Rideskole og Husdyrpark. Flere års kamp ble kronet med budsjettvedtak i Oslo kommune om dekning av restgjelden på 5 millioner etter rehabilitering. EKT kan leve videre. (Foto: EKT)
Onsdag steg jubelen i taket på EKT Rideskole og Husdyrpark. Flere års kamp ble kronet med budsjettvedtak i Oslo kommune om dekning av restgjelden på 5 millioner etter rehabilitering. EKT kan leve videre. (Foto: EKT)
(18.12.2015) Denne høsten toppet en lang kamp for eksistensen av EKT Rideskole og Husdyrpark seg i en politisk thriller. I siste sekund sørget politikerne for at EKT får leve videre. – Nå er vi bare utrolig glade, sier Eline Louise Falch på vegne av EKT.
EKT har en lang historie. Mensendieck fysioterapeut Sissel Thorson Falch satte tidlig i gang rideterapi ved stedet, EKT har vært en spydspiss for rideterapi gjennom mange år. Nå kan dette få blomstre videre. (Foto: Privat)
EKT har en lang historie. Mensendieck fysioterapeut Sissel Thorson Falch satte tidlig i gang rideterapi ved stedet, EKT har vært en spydspiss for rideterapi gjennom mange år. Nå kan dette få blomstre videre. (Foto: Privat)
- Vi har merket at det er veldig mange som har et forhold til EKT, engasjementet har vært lett å vekke – men det har rørt oss veldig å se hvor sterke følelser folk har. Nå er vi bare lykkelige og fulle av pågangsmot, nå går vi videre, sier Eline Louise Falch ved EKT. (Foto: EKT)
- Vi har merket at det er veldig mange som har et forhold til EKT, engasjementet har vært lett å vekke – men det har rørt oss veldig å se hvor sterke følelser folk har. Nå er vi bare lykkelige og fulle av pågangsmot, nå går vi videre, sier Eline Louise Falch ved EKT. (Foto: EKT)
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender

Rideskolen og husdyrparken på toppen av Ekebergåsen har en lang historikk og stor betydning for mange. Mange har solide lagre av gode minner derfra, mange får daglig nye minner å ta vare på i rammene som EKT byr på. En helt nødvendig oppgradering av de kommunalt bygningene skulle føre til store økonomiske utfordringer for driverne. Onsdag kom avgjørelsen som overrasket og gledet alle rundt EKT – byrådet i Oslo bevilget 5 millioner kroner for å dekke gjelden som var i ferd med å knekke driften av stedet.

Et sted med en historie
EKT kan spore sin historie tilbake til 50-tallet . En ponni som hoppet over et gjerde og inn i Ekebergparken førte etter hvert til rideskole, terapiridning, besøksgård og husdyrpark til glede og nytte for store og små innbyggere i hovedstaden og omegn. Mer om denne historien kan du lese her.
Med familien Thorson Falch i spissen har stedet blitt drevet med grunnlag i en sterk idealisme og viten om betydningen av dyr – der især hesten er sentral både for sport og terapi. EKT har især vært en spydspiss for terapiridning, ved mensendieck fysioterapeut Sissel Thorson Falch.

Strevsomme år
For noen år tilbake ble det helt klart at de kommunale bygningene trengte en betydelig oppgradering. Stedet ble pusset opp for 25 millioner. Oslo kommune tok mye av regningen i 2009, men ikke hele. EKT måtte selv ta opp et lån på 5 millioner kroner. – At bygningene var kommunalt eid, gjorde at bankene var lite villige til å gi lån. Kun én bank sa ja, og det ble en monopolsituasjon der vi kom svært ugunstig ut. De første årene slet vi med lånet, men klarte oss fordi vi fikk avdragsfrihet. Dette opphørte i 2013/2014, og da begynte det å svi skikkelig. Etter hvert måtte vi finansiere dette privat, en usunn utvikling. Da kontaktet mine foreldre kommunen og ba dem betale den siste delen av lånet. Det var starten på en lang og tung prosess, med ulike løfter og utsagn. Før årets valg ble vi lovet av flere partier at de ville innfri dette. Så etter valget sa de noe annet. Kun Bjørnar Moxnes i Rødt fastholdt på sitt standpunkt hele veien, forteller Eline, datter av Sissel og Michael Falch - to som har vært involvert og ansvarlig for driften siden 80-tallet.

Hadde nesten mistet håpet
Etter hvert som det nærmet seg siste frist for budsjettvedtak, hardnet kampen til. I takt med dette vokste også engasjementet for EKT. – Det ble opprettet en egen aksjonsgruppe, Leve EKT. Denne bestod av utrolig kompetente og engasjerte personer, disse var både tidligere brukere og eksisterende brukere. Denne gruppen har gjort en kjempejobb, en helt enestående innsats. Medieoppmerksomheten økte også utover høsten, men vi hadde likevel ikke mye håp igjen i oss etter at partiene hadde snudd etter byrådsskiftet, sier Falch videre.

Så snudde det
Men så, da budsjettet skulle ferdigbehandles onsdag denne uken, snudde alt. Politikerne vedtok å dekke gjelden. Jubelen sto ikke bare i, men over, ridehustaket på EKT, minst! – Det var helt, helt fantastisk! Vi ble bare utrolig glade, overrasket og veldig, veldig glade. Nå kan vi gå julen i møte med trygghet og glede, sier Eline.
Eline takker alle som har bidratt i kampen for EKT. – At saken fikk dette utfallet tror jeg kan forklares gjennom kombinasjonen av aksjonsgruppens innsats, alle reaksjonene, økt medieoppmerksomhet. Den siste tiden før det hele skulle avgjøres, sendte vi mailer til de som hadde støttet oss tidligere, men som nå var i tvil. Der spisset vi at det her var snakk om at det var kommunale bygg som var rehabilitert, der kommunen ikke tok hele ansvaret, men ga det videre til oss. Vi fikk vist at det ikke her var snakk om en bedrift som drev dårlig, men som strevde etter å ha tatt ansvar for de kommunale bygningen, sier Eline.
Eline viser til den avtalen EKT har med kommunen. – Den avtalen er helt i tråd med den idealismen som alltid har preget stedet. Avtalen er basert på idealistiske prinsipper, det er ikke snakk om en drift til vinning, vi kan ikke ta utbyttte. Da vi måtte ta opp lånet, stod vi igjen bare med idealismen - og det ble ikke nok til salt til maten. Dette fikk vi vist frem og tydeliggjort, og politikerne forstod det – etter hvert.

EKT – et sted som engasjerer
Eline sier på vegne av familien og hele EKT. – Nå kan vi leve videre. Nå kan den glødende idealismen, det sterke ønsket om å gi et dette tilbudet, få fortsette. Min mors hjertebarn, terapiridningen, kan få blomstre videre. Vi er så takknemlige for alle som har stått på for EKT. Vi har merket at det er veldig mange som har et forhold til EKT, engasjementet har vært lett å vekke – men det har rørt oss veldig å se hvor sterke følelser folk har. Nå er vi bare lykkelige og fulle av pågangsmot, nå går vi videre!
Foruten de daglige begivenheter, skjer det noe stort allerede rett ut på nyåret - juleshowet 6. desember dro mer enn fulle hus, så det settes opp et ekstra show på nyåret. Dato for dette kommer her.

Følg EKT på deres hjemmeside her
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo