Hovedsamarbeidspartnere:

Advarer FEI-funksjonærer mot å delta i GCL

FEI understreker i et skriv av 8. desember at FEI-funksjonærer ikke er autorisert til å påta seg oppdrag i forbindelse med Global Champions League. De henviser både til mulig erstatningsansvar, forsikringsproblematikk og mulighet for utestengning. (Foto: Friederich Haag)
FEI understreker i et skriv av 8. desember at FEI-funksjonærer ikke er autorisert til å påta seg oppdrag i forbindelse med Global Champions League. De henviser både til mulig erstatningsansvar, forsikringsproblematikk og mulighet for utestengning. (Foto: Friederich Haag)
(16.12.2015) FEI understreker i et skriv av 8. desember at FEI-funksjonærer ikke er autorisert til å påta seg oppdrag i forbindelse med Global Champions League. De henviser både til mulig erstatningsansvar, forsikringsproblematikk og mulighet for utestengning.
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender

Bakgrunnen for skrivet er den pågående prosessen rundt tilblivelsen av Global Champions League (GCL), en lagkonkurranse som er tenkt avviklet sammen med Global Champions Tour (GCT). I motsetning til GCT, er GCL ikke sanksjonert av FEI. Dette innebærer blant annet at GCL-konkurransen ikke faller inn under FEI-reglene. FEI-funksjonærer kan delta under GCT, som er et FEI-sanksjonert stevne, men ikke under GCL.

Hva er Global Champions League?

GCL er av skaperne bak GCT tenkt som et nytt tilbud med inspirasjon fra fotball-klubb verdenen. Klubbeiere skal kunne kjøpe ryttere og danne egne lag, på tvers av landegrenser. Planen er at GCL skal avvikles hver fredag under GCT-stevnene. Hensikten er ifølge GCT med president Jan Tops i spissen å trekke inn flere sponsorer, øke premiepotten og skape mer blest og interesse for sporten. GCL skal kunne øke premiepotten med rundt 20 millioner euro, det vil si rundt 190 millioner kroner.
Serien var opprinnelig tenkt å starte i 2015, men konflikten har ført til utsettelse.

Oppe til rettslig vurdering
FEI har ikke sanksjonert GCL. I sommer klaget to belgiske ryttere inn det at FEI bruker sin regel om utestengning av ryttere som deltar i ikke-sanksjonerte til belgiske konkurransemyndigheter (Belgian Competition Authority – BCA) og hevdet at FEI med dette bryter EU-reglene om det frie marked. BCA påla deretter FEI som en midlertidig løsning at FEI skulle oppheve regelen om ikke-sanksjonerte stevner når det gjelder GLC og ryttere. BCA uttalte at GCL kunne starte i 2016, men dette protesterer FEI mot. FEI har anket den belgiske avgjørelsen videre, og uttaler at FEIs holdning til serien ikke er endret etter avgjørelsen i BCA.
På bakgrunn av avgjørelsen i BCA, utferdiget FEI også en uttalelse om at som en midlertidig løsning vil ryttere og hester som deltar i GCL ikke sanksjoneres. De understreker at dette er en midlertidig løsning, endelig avgjørelse er ikke tatt og FEI vil fortsette den juridiske prosessen der de påberoper seg regelen om ikke-sanksjonerte stevner som et viktig prinsipp.

Advarer sine funksjonærer
I skrivet av 8. desember understreker FEI at den belgiske avgjørelsen ikke tar opp forholdet rundt bruk av regelen om ikke-sanksjonerte stevner når det gjelder FEI-funksjonærer og at denne da gjelder fullt ut for disse. At GCL ikke er sanksjonert av FEI, innebærer at FEI-funksjonærer ikke er autorisert til å delta på noen måte i GCL. Reglene til GCL er hverken underlagt eller godkjent av FEI, dette innebærer at disse ikke kan påberopes i forbindelse med stevnet hverken sportslig eller juridisk. FEI påpeker at som følge av den svært store premiepotten, er det stor mulighet for at en avgjørelse fra en funksjonær vil møte på protester. Ettersom GCL er utenfor FEIs jurisdiksjon, kan ikke deres regler påberopes – og FEI kan ikke beskytte en funksjonær mot f.eks. at det tas rettslige skritt mot funksjonærens avgjørelser.
En funksjonær som deltar i et ikke-sanksjonert stevne, dekkes heller ikke av FEIs forsikringsordninger.
FEI understreker videre at som følge av at deres regel om ikke-sanksjonerte stevner gjelder for FEI-funksjonærer, vil deltagelse i ikke-sanksjonerte stevner kunne innebærer utestengning fra internasjonale eller nasjonale stevner for seks måneder.
En del av problemstillingen mellom GCL og FEI er dopingprøver. GCL har invitert FEI til å sende veterinærer til stevnet for prøvetaking, men FEI understreker at dersom en hest skulle teste positivt, har FEI ingen rettslig myndighet til å forfølge saken. Derfor kan FEI ikke garantere at hesten i forhold til FEIs regler deltar fri for ikke-tillatte midler.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo