Hovedsamarbeidspartnere:

På denne dagen, for 100 år siden

I dag, for nøyaktig 100 år siden, ble Norges Rytterforbund stiftet. (Foto: Ukjent fotograf/Oslo Museum)
I dag, for nøyaktig 100 år siden, ble Norges Rytterforbund stiftet. (Foto: Ukjent fotograf/Oslo Museum)
(10.12.2015) Det var da det skjedde, 10. desember 1915, i Oslo Militære Samfund. Da ble Norges Rytterforbund stiftet.
Rittmester Christian Fredrik Michelet fra De Norske Officerers Rideklub ble den første presidenten i Norges Rytterforbund.
Rittmester Christian Fredrik Michelet fra De Norske Officerers Rideklub ble den første presidenten i Norges Rytterforbund.
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender

Fire rideklubber og mange høye herrer, de møttes i Oslo Militære Samfund i Oslo for nøyaktig 100 år siden i dag. Målet med møtet var å stifte et særforbund for ryttersporten. Og det gjorde de.

Behovet for et forbund
Bakgrunnen for dette ønsket var at ridesporten hadde begynt å bre om seg, og flere klubber meldte om behovet for et felles organ. Det var behov for å samordning i forbindelse av konkurranser og konkurranseregler og ikke minst tenkte man på muligheten til å få støtte fra Norges Rigsforbund for Idræt. Sonderinger om å danne et forbund begynte klubbene imellom i 1914, og i løpet av høsten 1915 var grunnlaget for å danne et rytterforbund lagt. Fire klubber hadde uttrykt at de ønsket å gå sammen i et forbund – Drammens Rideklub, De Norske Officeres Rideklub, Kristiania Rideklub og Trondhjems Rideklub.

Veien frem
I begynnelsen av desember 1915 hadde de laget utkast til lover og det var sendt ut innkallelse til et konstituerende møte. Drammen, Kristiania og Trondhjem vedtok alle lovutkastet.
De Norske Officerers Rideklub avklarte sitt standpunkt under en ekstraordinær generalforsamling 6. desember. Det eksisterte både forventninger og tvil rundt det å gå sammen i et forbund. Enkelte i D.N.O.R. mente at de ikke hadde felles interesser med Norges Riksforbund for Idræt og at de ikke kunne forvente seg noen særlig økonomisk støtte – de hadde hittil ganske selvstendig klart å løse den oppgaven. Det ble også reist spørsmål om man påtok seg noen forpliktelser ved å tilslutte seg til Riksforbundet. Rittmester Michelet, som ble forbundets første president, hadde hatt sin tvil han også, men hadde kommet til at en innmelding var svært tilrådelig. Han anførte at det ikke medførte noen forpliktelse til hvordan klubben skulle lede sin sport idet hver klubb styrte sine anliggender som de selv ville. Fordelen med inntredelse var at man kunne påregne økonomisk støtte – og at man da hadde utsikt til å disponere en kongepokal. Ikke alle var enige i Michelet om dette, men anførte at man nok var helt sikker på å kunne få en kongepokal oppstilt dersom man dannet et forbund som ikke var tilsluttet Riksforbundet. Debatten gikk deretter litt frem og tilbake, der ulike synspunkter på dette med tilslutning til Riksforbundet ble fremsatt. Det endte med en avstemning rundt saken, en votering om D.N.O.R. skulle vedta lovutkastet for Norsk Rytterforbund eller ikke. Lovene ble vedtatt med 13 av 19 stemmer.

Det første forbundsstyret
En knapp uke møttes så representanter for de fire klubbene i Oslo. Møtet ble ledet av formannen i D.N.O.R.; rittmester Michelet. Det ble besluttet å danne et forbund, et forbund som var tilsluttet Norges Riksforbund for Idræt. Rittmester Christian F. Michelet ble valgt til president, de øvrige styremedlemmer var konsul Erik Bache (Drammen), grosserer Olaf Meyer (Kristiania), suppleanter ble Harald Houge (D.N.O.R.) og fabrikkeier Johan Andresen (Kristiania). Revisor ble dragonløytnant Kr. Juel.
Norges Rytterforbund var et faktum.

Les mer her

Kilde: Norsk Ryttersports Historie av Per Otto Borgen
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo