Hovedsamarbeidspartnere:

Ridetrener dømt for overgrep

(29.11.2015) Etter brudd på straffelovens §193 er en ridetrener dømt til fengsel i to år og tre måneder, derav ni måneder betinget, for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av sin stilling.
En ridetrener er i Bergen tingrett dømt til fengsel i to år og tre måneder, derav ni måneder betinget, for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av sin stilling, sitt avhengighetsforhold eller sitt tillitsforhold til en ung kvinne som var aktiv i ryttermiljøet. Ridetreneren er dømt for overtredelse av Straffelovens § 193. Han er i tillegg dømt til å betale fornærmede en oppreisningserstatning på 150.000 kroner. 

-Dette er en alvorlig og trist sak, sier generalsekretær Ellen Damhaug Scheel i Norges Rytterforbund. -Forbundet har for øvrig ikke noe engasjement eller samarbeid med den domfelte treneren. 

-For oss er det viktig å understreke at vi har nulltoleranse for enhver form for seksuelle overgrep eller seksuell trakassering, fortsetter Damhaug Scheel.  - Det er totalt uforenlig med våre verdier når denne grensen overskrides. Heldigvis har vi få slike saker, men èn sak er selvfølgelig en for mye. Vi vil fokusere videre på nulltoleranse for trakassering i alle situasjoner og forhold. Videre minne om at alle har ansvar for å unngå situasjoner som enten kan misforståes eller oppfattes som trakassering og misbruk av sin rolle, og som i verste fall medfører til seksuelt overgrep. 

Generalsekretæren legger til at dommen ikke er rettskraftig, og at det er ankemulighet både for bistandsadvokaten, påtalemyndigheten og den domfelte. 

[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo