Hovedsamarbeidspartnere:

Kan søke momskompensasjon nå

Nye søkere til mva-kompensasjon kan nå sende inn søknader allerede nå. Søknadsfrist er 1. mars 2016. (Foto: Evelyn Simak)
Nye søkere til mva-kompensasjon kan nå sende inn søknader allerede nå. Søknadsfrist er 1. mars 2016. (Foto: Evelyn Simak)
(23.11.2015) I regjeringens budsjettforslag for 2016 er det satt av 142,9 millioner kroner til mva-kompensasjon ved bygging av idrettslag i 2016. Din klubb kan søke allerede nå.
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender

Forrige fredag ble det klart at regjeringen bevilget 48,1 millioner kroner ekstra for 2015 for å sikre full moms-kompensasjon for idrettslag som bygger idrettsanlegg. Søknader for totalt 171,9 millioner ble da dekket inn. Allerede nå kan nye idrettslag kan sende inn søknad om mva-kompensasjon. Fristen er 1. mars.

Stimulerer til bygging
Inntil sist fredag hersket det usikkerhet hvorvidt det ville bli avkortinger i kompensasjonsbeløpene, avkortinger som ville gjelde alle, idet det var kommet inn søknader for større beløp enn opprinnelig avsatt. Ved å foreslå å bevilge 48,1 millioner kroner ekstra for 2015 sikres full kompensasjon. – Dette er absolutten gledens dag for hele idretten, sa idrettspresident Tom Tvedt på idrettsforbundet.no på fredag. –Full kompensasjon for kostnadene til moms gjør at det blir mindre usikkerhet forbundet med bygging av idrettsanlegg. Momskompensasjonen stimulerer til bygging av flere anlegg, og er absolutt med på å gi mer og bedre idrett over hele landet, sier Tvedt.
Totalt 407 idrettslag fikk sine søknader godkjent.

Åpner for nye søknader nå
Har ditt idrettslag igangsatt byggearbeider etter 2010, kan nye idrettslag søke om kompensasjon av merverdiavgift allerede nå, Idrettsforbundet og Kulturdepartementet har åpnet for nye søknader nå. I regjeringens budsjettforslag er 142,9 millioner er satt av til dette formålet i 2016. Søknadsfrist er 1. mars 2016.

Tre forhold man må være oppmerksom på
Følgende tre forhold må være tilfredsstilt for at en skal få kompensert hele eller deler av momsbeløpet:
-Ordningen gjelder anlegg hvor byggearbeidene er igangsatt etter 1. januar 2010.
-Ordningen omfatter alle som søker om spillemidler og oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak. Spillemiddelsøknaden må være i formell orden før søknad om kompensasjon kan innvilges.
-Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon. Regnskapsskjema og revisrrapport skal inngå som vedlegg til søknaden og må oversendes innen fristen.

Les mer her

[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo