Hovedsamarbeidspartnere:

Drastiske endringsforslag

Diverse endringsforslag innen internasjonale dressurregler står på agendaen under FEIs generalforsamling som pågår i Puerto Rico nå. (Foto: Olaf Kosinski)
Diverse endringsforslag innen internasjonale dressurregler står på agendaen under FEIs generalforsamling som pågår i Puerto Rico nå. (Foto: Olaf Kosinski)
(11.11.2015) Forslag om eliminering ved feilridning nummer to ved internasjonale dressurstevner vekker debatt under FEIs generalforsamling i Puerto Rico.
Et forslag som skaper debatt er å endre reglene rundt feilridning til fratrekk på 3 % ved første feilridning og eliminering ved feilridning nummer to.  (Foto: Rebecca Ballestad-Mender)
Et forslag som skaper debatt er å endre reglene rundt feilridning til fratrekk på 3 % ved første feilridning og eliminering ved feilridning nummer to. (Foto: Rebecca Ballestad-Mender)
Fra rytter- og trenergruppen er det innkommet forslag om endring i den såkalte
Fra rytter- og trenergruppen er det innkommet forslag om endring i den såkalte "blod-regelen" ifølge dressage-news.com. (Foto: Roger Svalsrød/hesteguiden.com)
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender

Diverse endringsforslag innen internasjonale dressurregler står på agendaen under FEIs generalforsamling som pågår i Puerto Rico nå. Et forslag som skaper debatt er å endre reglene rundt feilridning til fratrekk på 3 % ved første feilridning og eliminering ved feilridning nummer to.

Endringsforslag på internasjonalt nivå
Dette forslaget FEIs dressurkomite gjelder alle internasjonale konkurranser, fra ponni opp til olympisk nivå. Forslaget skaper debatt, ifølge dressage-news.com protesterer store dressurnasjoner som Tyskland og Nederland samt flere ryttere og dommere. Forslaget om å gå fra den gamle regelen om fratrekk av først to poeng, så fire poeng fra hver dommer for så å eliminere først ved tredje feilridning kan få store følger. Regelen som foreslås ville blant annet ifølge dressage-news.com i EM 2009 ha hatt til følge at rekkefølgen på de to beste der ville ha blitt byttet om – Carl Hester ville ha tatt gull i stedet for Adelinde Cornelissen.
Også Australia, Italia, Sveits og USA samt International Dressage Riders Club og dommere via The International Dressage Officials Club vil ikke støtte forslaget. Det vil derimot The International Dressage Trainers Club.
-Forslaget ville riktignok gi mer drama til sporten, uttaler dommergruppen ifølge dressage-news.com. – Men vi føler at dette er feil type drama idet hester da kan elimineres av ganske trivielle grunner mens sporten egentlig skal vise rytterens ferdigheter og kvaliteten på treningen av hesten, det er ikke en test av rytterens hukommelse. Straffen er også ut av proporsjoner og vil også sette dommerne i vanskelige situasjoner.
Fra trenerhold lød det også at dette forslaget vil være uheldig for barn – at det gir dem et negativt ekstra press.
Fra USA lyder det at forslaget skaper problemer i forhold til at det blir ulike regler på området mellom nasjonale og internasjonale konkurranser.
Teknisk sett vil regelen kunne innebære at et valg av en litt feil linje straffes hardere enn en hest som ikke kan piaffe.
  
For sterk reaksjon på feilfridning mener Knævelsrud
Hestesport.no har spurt Torunn Knævelsrud, leder i Teknisk Komite reglement (TKr), om disse endringsforslagene. – Jeg er for så vidt informert om en del av disse endringene. Men det er ikke diskutert av TKr, og jeg har heller ikke fått dem forelagt for uttalelse fra NRYFs administrasjon. Jeg vet derfor ikke hva slags holdning NRYF har tenkt å tilkjennegi under FEIs generalforsamling. Men mine egne kommentarer til fradrag for feilridning er at jeg er enig i at en så streng reaksjon på feilridninger som FEI foreslår, virker urimelig. Det er kvaliteten på ridningen/hesten som er målet. Eliminering ved 3. feilridning (som i dag) syns jeg er passe. Et fast fradrag på 2 og 4 p for første og andre feilridning slår forskjellig ut i forskjellige program, avhengig av totalsum. Derfor er jeg enig i at prosent-fradrag er bedre enn fast poengfradrag. Hvorvidt -2 skal regnes om prosent i forhold til totalsum i GP eller i GPS har jeg ingen fast mening om. Forslaget fra FEI er uansett for strengt til at jeg vil anbefale det for nasjonale klasser på lavere nivå (f.eks. t.o.m. MB unntatt FEIs mesterskapsklasser). Der vil jeg uansett gå for dagens nivå med to feilridninger før eliminering, men gjerne med en fast prosent. Per i dag slår faktisk fradraget for feilridning hardere ut i LC enn i MB pga lavere makspoeng i LC.

Hjelm under vet-sjekk
Det foreslås også at man skal ha på seg hjelm ved veterinærsjekk og når man rir frem til rytteren er 22 år (ung rytter).
Torunn Knævelsrud kommenterer endringsforslagene rundt kravene om hjelm slik: - Det er helt OK for meg, det oppstår enkelte farlige situasjoner, men det må gjelde for alle grener. For norsk regelverk ønsker vi ikke å skille på krav til ryttere i samme klasse – det blir krevende mht. kontroll. Krav om hjelm ved mønstring bør derfor gjelde alle som mønstrer hesten, uansett alder. Krav om hjelm i konkurranse på nasjonalt nivå bør knyttes til klasse, slik det er i dag. Ellers blir kontrollen umulig. I dag er kravet t.o.m. MB, som fanger opp de aller fleste jr-ryttere. Ved et krav t.o.m. MA fanges de aller fleste ur opp. I begge tilfelle vil man også fange opp mange eldre ryttere. Når det er sagt, har jeg til gode gjennom mitt lange dommerliv å oppleve en eneste livsfarlig episode under ridning av et dressurprogram der hjelm ville hatt noen betydning. Det er mye viktigere å få alle ryttere til å ri med hjelm under trening. Men det er klart at et hjelmpåbud i konkurranse kan fremme hjelmbruk også under trening. Bruker alle sprangryttere hjelm under trening «på bakken", spør Torunn.

Slutt på individuelle karakterer på skjerm
Det foreslås også at individuelle dommerkarakterer ikke skal vises på skjerm, men kun vise det løpende resultatet. Det foreslås også å forhindre at individuelle karakterer kan ses via internett før resultatet er bekreftet og endelig. – Jeg er veldig enig i at bare totalprosent for dommerne skal vises under rittet. Man bør få vekk fokuset fra enkeltdommernes vurdering og over på dommerpanelets samlede vurdering. Stopp for tilgjengelige enkeltkarakterer underveis på internett tjener samme hensikt. Det er også et poeng å sikre at den enkelte dommer ikke kan få kjennskap til de andre dommernes karakterer underveis, sier Knævelsrud.

Hestevelferd må alltid tas vare på
Andre endringsforslag går ifølge dressage-news.com også ut på å tillate ørehetter også ved alle konkurranser, ikke bare utendørs. Bakgrunnen for dette forslaget ligger i trusselen om at ryttersportsdisiplinene kan falle ut fra de Olympiske leker. Ørehetter innebærer en viss beskyttelse mot lyd, og ved bruk av ørehetter kan publikum gi mer lyd fra seg under rittene. - Jeg hadde ikke fått med meg at det stod noe om ørehetter i originalen. Min kommentar er at hvis den skal beskytte mot lyd, må det også være lov med lyddempende materiale. Rent hestevelferdsmessig syns jeg dette kan gi et feil signal. Dersom publikum ikke kan forventes å ta hensyn til at hestene kan bli stresset av mye støy, og forstå at publikum er medansvarlig for den støyen, hvordan kan vi da samtidig påstå at hestene kan delta i konkurranser på OL-nivå uten at det oppstår risiko for dårlig dyrevelferd? Reduseres hestene til et oppvisningsobjekt i stedet for å blir behandlet som levende og sensible dyr? Jeg ser ikke noe klart svar på det spørsmålet, men jeg syns det er relevant å spørre. Jeg tillater meg å sitere fra den norske dyrevelferdsloven: «Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger», kommenterer Knævelsrud
Generelt om endringer i regler om utstyr sier Knævelsrud følgende: - Forslagene til endringer i reglene om utstyr kjenner jeg ikke og kan derfor ikke uttale meg. Men dagens regler er ganske kompliserte, og vi får hele tiden spørsmål om hvordan ditt og datt skal tolkes. En forenkling og mer prinsipiell tilnærming er sikkert på sin plass. Men hensynet til hestevelferden må hele tiden tas vare på.

Hva betyr dette for det norske reglementet?
- Hva betyr så disse eventuelle endringene for oss her hjemme, spør vi Knævelsrud.
-Prinsipielt legger vi FEIs regler til grunn. Det er av hensyn til våre ryttere, slik at de ikke møter nye regler dersom de skal ut i et FEI-stevne. Også av hensyn til kvalifisering, slik at de har oppnådd kvalifisering til internasjonal start med samme utstyr mm som det som kreves der de skal starte. Men for «nasjonale klasser» gjør vi nasjonale tilpasninger ved behov. Vi har nasjonale program parallelt med FEI-program f.o.m. MC t.o.m. VA.
Fra gruppen av trenere og ryttere har det også kommet forslag om endring i reglene rundt tilfeller der blod observeres på hesten andre steder enn i munnen, etter sporene eller etter pisk. Forslaget innebærer at hoveddommer skal kunne stoppe ekvipasjen og vurdere om blodet skyldes en ubetydelig årsak og bedømme hvorvidt hesten er i form til å fortsette. Gis det klarsignal til å ri videre, skal så hesten sjekkes grundig av veterinær umiddelbart etterpå for å avgjøre om den kan konkurrere videre. Regelen om umiddelbar eliminering ved friskt blod i munn, etter sporer eller pisk, foreslås ikke endret. Les mer om dette her 

Artikkelen om endringer innen regler om feilridning på dressage-news.com her
Artikkel om endringer om ørehette, hjelm mm her 
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo