Hovedsamarbeidspartnere:

Ønsker bred rekruttering

Kriteriene for å være med på rekrutteringssamlingene er at ekvipasjen har en ambisjon og et realistisk mål om å ri NM individuelt kommende sesong, ikke nødvendigvis en viss oppnådd prosent eller en viss mengde sløyfer. (Foto: Rebecca Ballestad-Mender)
Kriteriene for å være med på rekrutteringssamlingene er at ekvipasjen har en ambisjon og et realistisk mål om å ri NM individuelt kommende sesong, ikke nødvendigvis en viss oppnådd prosent eller en viss mengde sløyfer. (Foto: Rebecca Ballestad-Mender)
(10.11.2015) Dette året har det igjen blitt satt i gang rekrutteringssamlinger i dressur for ponni og junior/unge ryttere. – Vi ønsker at terskelen inn ikke skal være så høy og former deltakerkravet deretter, sier Unni Henriksbø.
- Det å være en del av et miljø er så veldig viktig. Det gjelder både de unge, foreldrene og trenerne. Å kjenne noen ansikter og noen navn, betyr mye når man kommer ut på stevner, sier Unni Henriksbø i grenutvalget dressur. (Foto: Elizabeth Farbrot)
- Det å være en del av et miljø er så veldig viktig. Det gjelder både de unge, foreldrene og trenerne. Å kjenne noen ansikter og noen navn, betyr mye når man kommer ut på stevner, sier Unni Henriksbø i grenutvalget dressur. (Foto: Elizabeth Farbrot)
Samlingene annonseres på nett. Det sendes ikke ut invitasjoner på mail. Dette er en helt bevisst strategi for å kontinuerlig åpne opp for nye ekvipasjer i tillegg til de som allerede er med. (Foto: Rebecca Ballestad-Mender)
Samlingene annonseres på nett. Det sendes ikke ut invitasjoner på mail. Dette er en helt bevisst strategi for å kontinuerlig åpne opp for nye ekvipasjer i tillegg til de som allerede er med. (Foto: Rebecca Ballestad-Mender)
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender

På førstkommende lørdag er det tid for den andre rekrutteringssamlingen i høst for ponniekvipasjer. Samlingen skal være på Tanum. Rekrutteringssamling for juniorer og unge ryttere finner sted 28. november på Tune Ridesenter.

Deltakerkravet
Kriteriene for å være med er at ekvipasjen har en ambisjon og et realistisk mål om å ri NM individuelt kommende sesong, ikke nødvendigvis en viss oppnådd prosent eller en viss mengde sløyfer. Noen er allerede kvalifisert og kan vise til fine resultater, og det er selvsagt svært positivt, men grenutvalget vil se lenger enn til nåværende resultater. De ser etter ryttere med ambisjoner og klare og realistiske mål som de kan strekke seg etter, sier Henriksbø i grenutvalget for dressur.

Avgjørende for dressursporten
Unni Henriksbø har tidligere vært sterkt engasjert på dette feltet. Etter noen års pause er hun tilbake igjen, og hun har sammen med Lise Oppegård og trener Christine Øye vært med på å ta opp igjen tidligere metoder – med rekrutteringssamlinger og ikke bare elitegrupper. – Jeg tror disse samlingene er helt avgjørende for dressursporten. Man er nødt til å ha noen å ta av for å kunne få fram nok ekvipasjer til Elitegrupper og Landslag. Teori om prestasjonsutvikling og spissing tilsier at man må ha stor bredde å ta av, jeg er helt sikker på at uten en bred rekruttering vil antallet på toppnivå etter hvert bli ganske magert. I andre idrettsgrener ser vi også stormønstringer, alle får være med, før det etter hvert blir naturlig og hensiktsmessig å sile etter prestasjoner, sier Henriksbø.

En støtte for den daglige treningen
-Mye har skjedd innen norsk dressur, men vi kan ikke slå oss til ro med dagens omfang av konkurranseryttere. Det er heller ikke nok å basere seg på noen få som har råd til de dyre hestene, vi må se bredere, finne talentene og bidra til å føre dem videre, sier Henriksbø.
Hun fortsetter: - Det gjøres mye godt arbeid på klubb- og kretsnivå, og vi må styrke arbeidet og sammenhengen for en god utviklingsstige. Dette innebærer ikke bare fokus på den enkelte rytter og hest, det gjelder helheten.

Skape kontakter og inkludere
Det er den daglige teningen og livsstilen som gir resultater på lengre sikt. Samlingene skal være det «lille ekstra» og bety en støtte rundt den daglige treningen ved at den daglige treneren og foreldrene inkluderes. At en annen fagperson/ trener med jevne mellomrom ser deg med sitt «friske blikk» og kan gi sine vurderinger og råd er et verdifullt bidrag til den enkeltes videre satsing.
Rekrutteringssamlingene har også mange viktige «side-effekter», effekter som egentlig er så viktige at de burde omtales uten ordet «side»!
– Det å være en del av et miljø er så veldig viktig. Det gjelder både de unge, foreldrene og trenerne. Å kjenne noen ansikter og noen navn, betyr mye når man kommer ut på stevner. Det å kjenne noen gir trygghet og glede, fastslår Henriksbø. Hun tenker tilbake på egne opplevelser. – Da jeg begynte å reise ut med mine barn, da de begynte å konkurrere, følte jeg at alle andre kjente hverandre, mens vi kjente så få, at vi var litt utenfor. Dette var selvsagt ikke bevisst fra «de andre», det er helt naturlig at det blir sånn. Men nettopp av slike grunner er det viktig å skape kontakt, vi må være inkluderende. Vi må integrere, unngå at konkurransemiljøet blir en eksklusiv klubb.
Henriksbøs erfaring er at rekrutteringssamlinger er et godt bidrag for å oppnå dette. – Vi hadde en kort samling uten hest for alle før sommeren. Og det kom så mange! Da jeg kom til lag-NM på Vallermyrene i høst, møtte jeg smilende mennesker som sa «Hei, Unni!». Det at vi hadde møtt hverandre før, senket terskelen for å ta kontakt, gjensidig. At foreldre og barn også møter noen som representerer forbundet er viktig, det skaper en nærhet og åpenhet at man «kjenner noen i forbundet» - og man føler seg som en del av «familien».
Det å være med på en samling er altså ganske mye mer enn en rideøkt.

Oppgaver for foreldrene
Rekrutteringssamlingene er ikke bare viktig for rytterne. Foreldrene og øvrig støtteapparat er viktige parter. – Det er klart at disse samlingene er rettet inn mot det å konkurrere. I dette har foreldrene et viktig ansvar. De må være lydhøre. De må følge med på barna sine. Det er ikke alle barn som liker å konkurrere, ikke alle som er komfortable med å være alene innenfor railen og få en bedømming. I den prosessen som leder til spissing av ekvipasjene, der bare øker kravene til foreldrene på dette området. Det blir mye press på vei oppover i klasser og på stadig større stevner med tøffere konkurranse, og for noen helt opp til å skulle representerer Norge. Da er det ikke lenger bare en lek. Da har man valgt å utsette seg for dette – og må være i stand til å tåle det som kommer. Noen vil kanskje søke bort fra det å konkurrere, andre vil kanskje be om hjelp om å mestre disse situasjonene. Foreldre og trenere er de som er nær nok i det daglige til å fange opp signaler og forstå om den unge rytteren ønsker å utsette seg for og tåler presset. Rekrutteringssamlingene skal være skolerende, gi et realistisk bilde av det hele slik at vi kan hjelpe hverandre!

Små virkemidler med store virkninger
Henriksbø forteller engasjert: - Neste helg skal vi ha en lang lunsj med et relatert tema. Slike temaer trenger ikke være rideteori, det kan f.eks. være kosthold og livsstil, om hvordan det er å være idrettsutøver. Lunsjen er også viktig i seg. Vi er opptatt av hvilken type mat de får – her er det grovbrød med helt vanlig pålegg. De får melk, et glass saft og frukt. Og det fantastiske er at barna forsyner seg så godt av det. Det er så utrolig viktig å være riktig ernært. Samtidig har vi hele tiden kaffe og te fremme – det er med på å gjøre det sosialt. Man prater liksom litt lettere over en kopp med noe varmt. Dette er små virkemidler, en liten detalj, men vi ser at det funker.
Henriksbø er også opptatt av tilbakemeldingene fra deltagerne. – Opplegget skal evalueres, og vi suger alt til oss når det kommer til hva folk mener. Heldigvis er folk flinke til å si fra, til å ta opp ting. Det er viktig at vi utvikler opplegget i riktig retning!

Fremover
Til helgens samling er det så langt 12 påmeldte. – Det er noen fra forrige gang og noen nye. Det er supert, for dette er jo en dynamisk og løpende prosess. På forrige samling var også juniorer med, da var vi 27 – og fikk ikke plass til alle som hadde meldt interesse. Det gjorde at vi delte gruppen og planla egne ponnisamlinger for å få alle med. Årets første samling med hest hadde vi i slutten av mars, samt én informasjons- og teorisamling i juni. Dermed er det fire samlinger denne høsten, inkludert en samling i Stavanger i begynnelsen av desember. Neste års samlinger vil bli fastsatt så snart terminlisten foreligger, forteller Henriksbø.
Samlingene annonseres på nett. Det sendes ikke ut invitasjoner på mail. Dette er en helt bevisst strategi for å kontinuerlig åpne opp for nye ekvipasjer i tillegg til de som allerede er med. – Jeg gleder meg til samlingene, gleder meg til å møte nye og gamle deltagere!

Invitasjon og påmeldingsinformasjon til rekrutteringssamling ponni her
Invitasjon og påmeldingsinformasjon til rekrutteringssamling jr/ur her
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo