Hovedsamarbeidspartnere:

Ser vi om hesten er fet?

For å kunne gjøre tiltak når hesten vår har blitt overvektig, må vi først se at hesten er fet. En britisk undersøkelse viser at mange har problemer med å identifisere dette problemet. (Foto: Rennett Stowe)
For å kunne gjøre tiltak når hesten vår har blitt overvektig, må vi først se at hesten er fet. En britisk undersøkelse viser at mange har problemer med å identifisere dette problemet. (Foto: Rennett Stowe)
(02.11.2015) Fedme hos hest er et voksende problem. At man klarer å identifsere problemet er et viktig utgangspunkt for å gjøre tiltak for å rette på det, men en britisk undersøkelse slår fast at mange hesteeiere strever med å se om hesten er fet eller i korrekt hold.
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender

Å kunne se og forstå at ens egen hest er overvektig er utgangspunkt for å sette i gang et program for vektreduksjon. Den britiske undersøkelsen, som ble gjort via nettet, viste at kun 11 % klarte å identifisere alle de overvektige hestene. Undersøkelsen ble presentert under en konferanse om fedme hos dyr i Sverige i juni i år og er publisert i Acta Veterinarica Scandinavica Journal i september. 

Proff eller ei spiller ingen rolle
Undersøkelsen skulle gi et utgangspunkt for å vurdere hvordan hesteeiere oppfatter fedme hos hester innenfor segmentet "fritidshester". Undersøkelsen ble distribuert via britiske heste-forum der brukerne ble presentert for 12 bilder av hester og ponnier, tatt fra siden. Deltagerne skulle identifisere de overvektige hestene og vurdere hvor egnet de ulike hestene var for å delta i ulike disipliner basert på hestens kroppsvekt.
98 % av de som svarte på undersøkelsen var kvinner, og amatøreiere var i klart flertall (81 %). Kun 11 % klarte å finne alle de overvektige hestene som var avbildet (seks av tolv). Mellom 37 og 98 % klarte å korrekt finne enkelte overvektige hester. Hvorvidt deltageren var profesjonell eller ikke, hadde ingen innflytelse på evnen til å identifisere overvektige dyr.
Man så også at når det gjaldt å vurdere vekt/hold og egnethet for ulike grener, anså man at overvekt var mer passende når det gjaldt den britiske grenen «showing». I tillegg viste studien at deltagerne mente at hestene som var av cob type, var overvektige til tross for at de ikke var det.

Se, kjenn, vurder og spør
Forskerne konkluderer med at hesteeiere har problemer med å korrekt identifisere overvekt kun ved å se på hesten. Undersøkelsen understøttet også antagelsen om at britiske hesteeiere anser overvekt som mer passende når hesten skal delta i show-klasser.
Å vurdere en hest ut fra bilder er selvsagt noe annet enn å vurdere en levende hest, men undersøkelsen sier likevel noe om at dette er et område det er viktig at vi hesteeiere er bevisste på og tilegner oss kunnskap om. Vurder hesten din jevnlig, diskuter holdet når veterinæren er på besøk og vær klar over at overvekt er et stort helsemessig problem også for hester.

Se mer om undersøkelsen her
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo