Hovedsamarbeidspartnere:

Ryttere bør trene kjernemuskulaturen

Trening av kjernemuskulaturen hos rytteren gir bedre symmetri og jevnere fordelt trykk i salen. (Foto: Rebecca Ballestad-Mender)
Trening av kjernemuskulaturen hos rytteren gir bedre symmetri og jevnere fordelt trykk i salen. (Foto: Rebecca Ballestad-Mender)
(14.10.2015) Et treningsprogram rettet mot kjernemuskulaturen – det kan hjelpe til med å forbedre rytterens symmetri og redusere uheldig trykk på hestens rygg viser britisk forskning.
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender

Vi vet det jo alle innerst inne – at det er lurt å fokusere på egen kondisjon og styrke også når det gjelder ridning. Ny forskning understøtter dette, og gir oss stadig bedre grunner til å ta på oss treningstøyet. At vi tar dette på alvor gjør at våre hester får bedre helse – det er snakk om hestevelferd.

Skjev sits – vond hesterygg
Ujevnt fordelt vekt er noe som kan forårsake problemer, smerte og halthet hos hester. Rytterens bidrag til ryggvondt hos hesten er noe som vies mer og mer oppmerksomhet. Det er allerede fastslått i forskning at ryttere gjerne er sterkere i en side av kroppen enn den andre. Av den grunn stiller forskerne seg det spørsmål om ikke trening av kjernemuskulaturen kan forbedre symmetrien hos rytteren både når det gjelder vekt og for å bruke kroppen likt. En stabil kjernemuskulatur gir seg utslag i personens evne til å kontrollere holdningen og bevegelse av kroppen over bekkenet – dette kan ha en effekt når det gjelder bruk av kropp og lemmer også til hest.

Trening er god hestevelferd
Forsker Alexandra Hamspon ved  University of Edinburgh og dr. Hayley Bradley fra Duchy college så nærmere på dette og presenterte sin konklusjon under ISES-konferansen i Canada i august. Hun lot ti friske dressurryttere med ditto hester gå igjennom et 8 ukers treningsprogram for kjernemuskulaturen. Programmet varte i 22 minutter, og rytterne gjennomførte dette tre ganger i uken. Ekvipasjene ble utstyrt med elektroniske salunderlag og gjennomførte to tester i nedsittende trav – før og etter treningsprogrammet. Resultatene ble vurdert etter ulikt trykk venstre-høyre side i salen, maksimum trykk av salen på hestens rygg og hestens steglengde.
Alle rytterne viste betydelig fremgang når det gjaldt symmetri etter gjennomført program, der forskjellen mellom høyre- og venstre trykk i salen ble mindre. Gjennomsnittlig steglengde hos hestene økte med 8,4 prosent. Forskerne konkluderte med at et treningsprogram med fokus på kjernemuskulaturen har en klar positiv effekt når det gjelder symmetri og jevnere fordelt trykk i salen – en slik trening er en god vei mot god hestevelferd.

Les mer her
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo