Hovedsamarbeidspartnere:

Martingal – kan være nyttig for nybegynnere

Forskning tyder på at martingal i hendene på en nybegynner kan være positivt for en jevn og ikke for sterk kontakt. (Foto: Paul Keleher)
Forskning tyder på at martingal i hendene på en nybegynner kan være positivt for en jevn og ikke for sterk kontakt. (Foto: Paul Keleher)
(12.10.2015) Et britisk forskerpar konkluderer med at martingal kan være positivt i hendene på en nybegynner idet martingalen reduserer trykket i tøylene og resulterer i en mer jevn kontakt.
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender

Hayley Randle, visepresident i ISES (International Society of Equitation Science) og forskerleder ved Duchy College, presenterte resultatene av sin forskning under ISES-konferansen i Canada i august sammen med studenten Megan O’Neill. Deres funn tyder på at martingal kan være et positivt hjelpemiddel for nybegynnere idet martingalen med større sannsynlighet for et positivt resultat av treningen.

Gal bruk negativt for hestevelferden
Tøyler anses generelt som en måte å kommunisere med hesten på. En jevn og stabil kontakt på tøylen anses å være grunnleggende for effektiv trening, i kombinasjon med rett innvirkning av forholdende og ettergivende hjelpere. Utstyr utover tøyler, som martingal og hjelpetøyler, sa forskerparet at ofte blir brukt til å påvirke hestens oppførsel ut fra et mål om å oppnå mer kontroll over hestens hodeposisjon og/eller øke rytterens sikkerhet. De fastslår videre at bruk av slikt utstyr har et potensiale for å være negativ for hesten og bruk kan være bekymringsfullt med tanke på hestens velferd hvis det brukes galt eller er feil tilpasset.

Hjelper nybegynnere - bedre for hesten
Nybegynnere synes ofte det er vanskelig å følge hestens bevegelser, med det å henge i tøylene som resultat fortalte Randle under konferansen. Dette kan lede til både en sterk og en ujevn kontakt hvilket kan være forvirrende for hesten og som også kan forårsake konfliktadferd. Problemet kan vokse seg større ved at dette utvikler seg til en vane for rytteren.
Randle og O’Neill tok for seg seks nybegynnere som red hester ved Duchy College som red etter et fastlagt program. De red henholdsvis uten martingal, med løpende martingal og med irsk martingal. Forskerne hadde utstyrt ekvipasjene med måleutstyr for å kontrollere trykket i tøylene. Martingalene var av standard typer, og de ble tilpasset i henhold til British Horse Society standard. Resultatene viste at martingal i betydelig grad reduserte trykket i tøylene og resulterte i en mer stabil kontakt for nybegynnerne. Forskerparet mener derfor at martingal kan være et godt hjelpemiddel for nybegynnere ved at man minsker effekten av for sterkt trykk i tøylen, hvilket også kan øke hestevelferden.

Les mer her
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo