Hovedsamarbeidspartnere:

FEI vil se nærmere på treningsmetoder

En arbeidsgruppe skal se nærmere på og eventuelt revidere Annex XIII – den delen av FEI-stewardenes håndbok som tar opp treningsteknikker før og under trening ved stevner. (Foto: Ped Saunders)
En arbeidsgruppe skal se nærmere på og eventuelt revidere Annex XIII – den delen av FEI-stewardenes håndbok som tar opp treningsteknikker før og under trening ved stevner. (Foto: Ped Saunders)
(06.10.2015) En arbeidsgruppe skal få i oppgave å se nærmere på den delen av stewardens håndbok som omhandler treningsmetoder ved stevner.
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender

I et møte i går, der også FEIs president Ingmar de Vos deltok, ble det bestemt at man skal se nærmere på og eventuelt revidere Annex XIII – den delen av stewardenes håndbok som tar opp treningsteknikker før og under klassene ved stevner. 

Flere temaer
Under møtet, som varte hele dagen, ble stewardene, deres oppgaver og roller, diskutert. Temaer var treningsmetoder i forkant av stevner, utdannelse, støtte og respekt for funksjonærer, konkurranseformat og bedømning. I tillegg til FEIs president de Vos og medlemmer av FEIs dressurkomité, deltok også representanter fra AIDEO (foreningen for arrangører av internasjonale dressurstevner), IDTC (den internasjonale dressurtrenerklubben) og IDRC (den internasjonale dressurrytter foreningen) samt visepresidenten i FEI, Ulf Helgstrad, og presidenten i det europeiske rytterforbundet, Hanfried Haring.
-Dette var et svært konstruktivt møte, sa Frank Kemperman, leder i FEIs dressurkomité. – Det var en god debatt og det kom interessante forslag når det gjaldt både stewarder og bedømning. Det var fint at vi var enige om å lage en arbeidsgruppe for å gå igjennom og for, hvis nødvendig, revidere Annex XIII om dressur-stewardene.
FEI-presidenten var også svært positiv etter møtet. – Vi hadde veldig god, åpen og ærlig diskusjon, med gode innspill fra deltagerne, spesielt når det gjaldt forslag om nye formater for sporten når det gjelder kommende olympiske leker og FEI-mesterskap, sa Ingmar de Vos.

Konklusjon i løpet av noen måneder
Instruksjonene i Annex XIII («Pre and Post Competition training techniques – position of the horse’s head – stretching») kom til etter FEIs møter i 2009 om rolkür, og inneholder forbud mot rollkür samt regler som forbyr aggressiv ridning og harde metoder under konkurranser. Denne regulerer hvordan rytterne får ri på stevnestedet både før og etter konkurransen. FEIs pressemelding sier ikke nøyaktig hva som skal ses nærmere på, men målet er at arbeidsgruppens konklusjoner vil kunne presenteres for FEIs ledelse for godkjennelse i løpet av noen måneder.
Deltagerne i møtet var Frank Kemperman, Thomas Baur, Maribel Alonso, Luis Lucio, Anna Paprocka-Campanella, Stephen Clarke, Jacques van Daele, Carina Mayer, Federico Padron, Klaus Roeser, Olivier Smeets, David Hunt, Linda Keenan, Sjef Jansen, Kyra Kyrklund, Wayne Channon, Hanfried Haring, Ulf Helgstrand, David Stickland.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo