Hovedsamarbeidspartnere:

Hvordan vurderer man om hesten er glad?

-Med mindre vi utvikler og bruker passende mål og indikatorer basert på bevis, vil vi alltid risikere at vi tolker hester ut fra våre egne behov og følelsesmessige erfaringer, fastslo professor Natalie Warren under den 11. ISES konferansen i august i år. (Foto: Rebecca Ballestad-Mender)
-Med mindre vi utvikler og bruker passende mål og indikatorer basert på bevis, vil vi alltid risikere at vi tolker hester ut fra våre egne behov og følelsesmessige erfaringer, fastslo professor Natalie Warren under den 11. ISES konferansen i august i år. (Foto: Rebecca Ballestad-Mender)
(01.10.2015) Både nett og stallganger summer av prat om hestevelferd, av bilder, historier og meninger. Felles for alle er at vi ønsker en glad hest. Men hvordan kan vi vurdere om den er det? Fra forskerhold fastslås det at vi trenger mer kunnskap
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender

For hvordan måler man glede – hvordan definerer man det? En ting er å gjør dette på vegne av oss mennesker. Vi kan snakke om at vi er glade når vi mentalt og emosjonelt føler oss vel og gjør ting vi liker. Men eksisterer glede hos andre arter, og hvordan kan vi identifisere tegn på glede? Det spørsmålet tok professor Natalie Warren fra Universitetet i Edinburgh opp under den 11. internasjonale International Equitation Science Conference (ISES) i Canada i august.

Våre følelser – eller hestens?
-Med mindre vi utvikler og bruker passende mål og indikatorer basert på bevis, vil vi alltid risikere at vi tolker hester ut fra våre egne behov og følelsesmessige erfaringer, fastslo forskeren.
Forhold som indikerer god hestevelferd blir stadig mer viktig i forhold til både regler og lære når det gjelder hestevelferd. Hestevelferd er et hett tema. Men hvorvidt glede faktisk eksisterer hos andre arter enn mennesket er faktisk ukjent. Samtidig er det en generell enighet om at hvis et dyr opplever glede, da får dette dyret dekket sine behov og velferden er ivaretatt.

Hva indikerer positiv velferd?
Det er bred enighet innen hestesportverdenen at en hest som vifter med halen, som gnisser tenner eller viser fluktreaksjoner under ridning kan være en indikasjon på negative følelser hos hesten. Men det er mer uvisst hvilken type oppførsel som man kan se på som indikatorer på en positiv velferd.
Laboratorieforsøk basert på preferansetesting og analyse av hestens adferd i ulike situasjoner som man antar gir hesten en positiv opplevelse, har vist at det er en rekke adferdsmønstre som potensielt kan brukes for å vurdere om hesten er glad eller ikke. – Men for at disse objektive målene skal være brukbare, må vi også vurdere den virkelige verdenen der hestene bor, arbeider og konkurrerer, sier Warren.
Fremtidige resultater fra objektive studier av hestens følelser, spesielt adferd som gir indikasjoner på hestens humør, må relateres til trening, prestasjon og suksess. Først da kan trenere, rytter og nøkkelpersoner som f.eks. stewards ved stevner lære å gjenkjenne indikatorer på positive følelser i hestens adferd, sa Warren under sitt foredrag.

Pressemelding om temaet under ISES-konferansen
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo