Hovedsamarbeidspartnere:

Til sak mot KWPN

Kristin Andresen ser ingen annen utvei enn å gå til sak mot det hollandske avlsforbundet etter at premiehingsten Handsome O, innkjøpt under årets auksjon under KWPNs kåring, viser seg å ha betydelige helsemessige feil. (Foto: Privat)
Kristin Andresen ser ingen annen utvei enn å gå til sak mot det hollandske avlsforbundet etter at premiehingsten Handsome O, innkjøpt under årets auksjon under KWPNs kåring, viser seg å ha betydelige helsemessige feil. (Foto: Privat)
(28.09.2015) Kristin Andresen fikk under auksjonen ved den hollandske hingstekåringen i februar i år tilslaget for premiehingsten Handsome O, til rekordssummen 300 000 euro. Kort tid etter ankomst i hjemstallen, oppdaget de helsemessige feil ved hingsten. Nå går Andresen til sak mot både mot det hollandske avlsforbundet KWPN.
Både KWPN og tidligere eier møter Andresens hevningskrav med å si at dette ikke er deres problem og at hun må løse det med den andre parten. - Dermed ser det ikke ut til å være noen annen løsning enn å gå til sak, sier Kristin Andresen. (Foto: Roger Svalsrød/hesteguiden.com)
Både KWPN og tidligere eier møter Andresens hevningskrav med å si at dette ikke er deres problem og at hun må løse det med den andre parten. - Dermed ser det ikke ut til å være noen annen løsning enn å gå til sak, sier Kristin Andresen. (Foto: Roger Svalsrød/hesteguiden.com)
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender

-Vi oppdaget helseproblemer umiddelbart etter at han kom til stallen på Katrinelund i Danmark og satte i gang undersøkelser. Disse avslørte blant annet hanetritt og skader på en halsvirvel. Disse forholdene gjør at han ikke vil godkjennes veterinært ved kåring i Dansk Varmblod og hans fremtidige muligheter i sporten er svært redusert. Dette var begge to tydelige forutsetninger for vårt kjøp, men kravet om heving av kjøpet overfor KWPN som kommisjonær blir bare møtt med en henvisning til eierne som ansvarlige i denne saken. Denne igjen henviser til at saken må løses med KWPN, dermed ser vi ingen annen utvei enn å gå til sak, forteller Kristin på vei til møte med advokater i Amsterdam.

Så hanetritt første dagen
Den 3-åringe KWPN-hingsten Handsome O e. Johnson/Rosseau under årets hingstekåring i KWPN, og gikk til norske Kristin for auksjonens høyeste pris - 300 000 euro, drøye 2,8 millioner kroner. Hestens eier var Jan Brouwer og Dirk Caremans, men salget ble formidlet av KWPN via Select Sale-auksjonen. – Eier tilbød seg å kjøre hingsten personlig til Danmark. Hingsten løftet bena litt underlig dagen etter, men vi tenkte først at det er naturlig når en unghest får på seg belegg. Men han fortsatte, dermed reagerte vi raskt, og han gikk igjennom grundige undersøkelser, forteller Kristin. Hvorfor hanetritten ikke var synlig under kåringen i Holland, kan man undre seg over. I forhold til at hingsten ble kåret i Holland til tross for disse helsemessige problemene, henviser KWPN så langt til at hingsten ble godkjent av deres veterinær.

Både kommisjonær og eier sier «ikke vårt problem»
Både KWPN og tidligere eier møter Andresens hevningskrav med å si at dette ikke er deres problem og at hun må løse det med den andre parten. – Det er opprørende å bli møtt med en slik arroganse. Det er slett ingen ønskesituasjon å gå til sak, men det er dessverre en vei vi ser ut til å måtte gå, sier Kristin som med andre avlsforbunds som Dansk Varmblod eller Hannoveranerforbundet  har god erfaring med god service og en løsningsorientert holding i tilfeller der det oppstår spørsmål. 
På spørsmål om ikke reglene rundt auksjonen inneholder punkter som skal regulere slike tvister, forteller hun at disse kun regulerer forholdet mellom kommisjonær og tidligere eier, ikke situasjoner overfor selger. – Og når begge to bare henviser til hverandre, kommer vi like langt – og resultatet må bli en sak.

Får  henvendelser om lignende tilfeller
Saken har vakt stor internasjonal oppmerksomhet allerede, og har blitt omtalt i både hollandske og andre europeiske hestemagasiner og nettsteder. – Dette får mye oppmerksomhet, og dette har også medført at jeg har fått mange henvendelser fra kjøpere, også hollandske, som har opplevd tilsvarende i forbindelse med salg ved forbundets auksjoner. Selv i tilfeller der hesten er levert tilbake til opprinnelig selger og denne har tilbakeført den kjøpesum denne har mottatt, har avlsforbundet steilt stått på sitt og ikke refundert sitt kommisjonsbeløp får jeg fortalt, sier Kristin videre. – Jeg føler meg så lurt, og at jeg blir møtt på denne måten kan jeg ikke godta. Det  er selvsagt svært kostbart og krevende å gå til en sak som dette. I tillegg til kjøpesum kommer kostnader til veterinær, kostnader til advokater, kostnader til oppstalling, tapt inntekt og så videre – det er svært omfattende. Det er ikke alle som har mulighet til å gå dette løpet, men dette kan ikke aksepteres, sier Kristin på vei inn til møte med sin danske advokat Sophus Bøgeskov Christensen fra advokatfirmaet DELACOUR samt sin hollandske advokat Tim de Greve fra advokatfirmaet Stibbe i Amsterdam. – Det er mye som kommer inn i bildet her. Vi har grundig dokumentasjon for hestens helsetilstand, med uttalelser både fra veterinærer og professorer. I tillegg kommer kontraktene inn, nasjonale regler og EU-lovgivningen – det er omfattende, fastslår Kristin.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo