Hovedsamarbeidspartnere:

Denne er livsfarlig for hesten din

Den giftige landøyda sprer seg mer og mer i Norge - 100 gram av denne er nok til å ta livet av en hest. (Foto: Rebecca Ballestad-Mender)
Den giftige landøyda sprer seg mer og mer i Norge - 100 gram av denne er nok til å ta livet av en hest. (Foto: Rebecca Ballestad-Mender)
(24.09.2015) Planten ved navnet landøyda, kjent som ragwort i England, sprer seg mer og mer i Norge. Denne planten er svært giftig for hester – og du kan bidra i bekjempningen av den.
Landøyda - vakker, men giftig. (Foto: Rebecca Ballestad-Mender)
Landøyda - vakker, men giftig. (Foto: Rebecca Ballestad-Mender)
Flere steder er nå blomstringen over, men ser man en plante som dette - så fjern den uansett! (Foto: Rebecca Ballestad-Mender)
Flere steder er nå blomstringen over, men ser man en plante som dette - så fjern den uansett! (Foto: Rebecca Ballestad-Mender)
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender

Får hesten i seg denne planten, enten ved inntak direkte fra marken eller via grovfôret, kan hesten få alvorlige og livstruende leverskader. 100 gram regnes for å være dødelig mengde. I England har problemet med denne planten blitt stort – der tror man rundt 1000 hester og ponnier dør årlig som følge av forgiftning. Utover sensommeren forsvinner den bitre smaken i planten som ellers gjør at husdyr unngår å spise den, og disse bitterstoffene forsvinner også ved tørking – derfor er innslag av planten i eng til grovfôr svært risikabelt.

Over hele landet
Mildere klima gjør at landøyda liker seg stadig bedre i Norge, nå er den å finne over store deler av Østlandet opp til områdene rundt Mjøsa. Den er vanlig i kyststrøk opp til Sogn og Fjordane og er også funnet i Finnmark og opp til 500 meters høyde i Øystre Slidre. I Rogaland og Hordaland er den særlig utbredt. På Lista har det etablert seg en slektning av landøyda – boersvineblom. Denne inneholder de samme giftstoffene som landøyda.
Landøyda forekommer i natureng og beitemark, den trives langs veier og grøfter og langs skogkanter.

Fjern den nå!
Stadig flere tar dette problemet på alvor. I hestemiljøet advares det hvert år mot dette, men stadig spres planten mer og mer. Bondelaget i Agder oppfordret i går sammen med Fylkesmannen, Landbruksrådgivningen og Statens Vegvesen alle til å fjerne denne planten dersom man oppdager den, og de er i gang med å utarbeide en handlingsplan for redusere utbredelsen betydelig.
Ser du en slik plante, så ta den opp med roten og brenn den – for å hindre at den sprer frø fra komposthaugen. Det anbefales også å ha på seg hansker når man fjerner planten.

Fakta om landøyda
Les mer her
Norges Bondelags aksjon
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo