Hovedsamarbeidspartnere:

7 millioner hester i Europa

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
(16.06.2015) En nylig publisert rapport avslører at Frankrike ligger på topp i antall hester, mens Belgia topper i antall hester per innbygger.
Tekst & foto: Cecilie Wendel

Det er World Horse Welfare og Eurogroup For Animals som har utarbeidet rapporten om EUs hestebestand, og sett nærmere på både helsetilstand, velferd og næring.

Når det gjelder antall hester, ligger Frankrike på topp med over 840.000 hester, etterfulgt av Storbritannia og Romania. Norge er dessverre ikke med (ikke med i EU), men våre naboland Sverige og Danmark står oppført med hhv 209.000 og 121.500 hester.
Når det gjelder antall hester per innbygger ligger Belgia på topp med 47,8 hester per 1000 innbyggere, etterfulgt av Romania og Irland.
  Det er selvfølgelig knyttet en del usikkerhet til tallene, da det fortsatt er mange uregistrerte individer – til tross for EUs krav om registrering. Rapporten er på hele 122 sider og inneholder mange beregninger knyttet til hestehold og næring. Norge med i oversikten over beregninger gjort av EEF (European Equestrian Federation), blant annet om antall arbeidsplasser hestenæringen generer.

Hele rapporten kan lastes ned fra nettsiden til worldhorsewelfare.org:
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo