Hovedsamarbeidspartnere:

Klubbsatsingsprogram

Idrettens organisasjonshjul.
Idrettens organisasjonshjul.
(28.05.2015) Norges Rytterforbund setter i 2015 i gang en pilot på Klubbsatsingsprogram. Programmet skal styrke rideklubbene på alle områder i organisasjonshjulet slik at de bedre kan tilby rytterglede og aktiviteter for alle medlemmer.
NRYF søker pilotklubber, forteller utviklingskonsulent i Norges Rytterforbund, Kjell Myhre. Arkivfoto: hesteguiden.com
NRYF søker pilotklubber, forteller utviklingskonsulent i Norges Rytterforbund, Kjell Myhre. Arkivfoto: hesteguiden.com
Tekst: Trine MeiningenHva er hensikten med klubbsatsingsprogram?
-Helt konkret ønsker NRYF flere medlemmer og økt aktivitet. Dette ut fra vår visjon om «Rytterglede for alle». For å beholde nåværende medlemmer og rekruttere nye, er vi avhengig av velfungerende og aktive rideklubber. Gjennom Klubbsatsingsprogrammet og fokus på Idrettens Organisasjonshjul, vil vi kunne utvikle og styrke klubbene slik at de har et godt tilbud til sine medlemmer, også de som ikke konkurrerer eller har egen hest, forteller utviklingskonsulent i NRYF, Kjell Myhre.

Hvem kan være med?
-I utgangspunktet er dette et tilbud til alle klubber, men vi har likevel valgt å sette noen generelle vilkår for å være med. De generelle vilkårene finner du her: http://www.rytter.no/wp-content/uploads/2015/04/generelle-vilkar.pdf

 -Disse vilkårene er hentet fra NIFs lov for idrettslag, og er således allerede obligatoriske for alle klubber.

Programmet består av to nivåer hvor de utvalgte klubbene, sammen med NRYF, skal jobbe for å nå gitte mål innenfor hvert område, slik at de oppnår status som «Satsingsklubb» eller «Veilviserklubb».

NRYF søker pilotklubber for 2015 som vil være med og bidra til at prosjektstarten blir så god som mulig! Potensielle klubber må lese gjennom prosjektpresentasjonen (som har vært presentert, senest på NRYFs Årskonferanse) og søke innen 1. juni 2015.
Utvelgelse av pilotklubbene gjøres i samarbeid med arbeidsgruppen og Rytterkretsene, og søknadsklubbene vil få tilbakemelding innen 15. august.
Du kan leser mer om programmet på http://www.rytter.no/klubb/klubbsatsingsprogram/


[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo