Hovedsamarbeidspartnere:

Rytterting: Valg

(22.03.2015) Stian Øglænd er ny president i NRYF
Tekst: Trine Meiningen / Cecilie Wendel
Foto: Cecilie Wendel 


Sak 10 på ryttertinget var valg. Det kom tre benkeforslag fra salen, men ingen ble valgt inn.    

Forbundsstyret
President Stian Øglænd 
Visepresident Totto Hartmann (ny)
Styremedlem Ingvild Østli
Styremedlem Hallgeir Oftedal
Varamedlem Sissel Haugslien (ny)
Varamedlem Jan Fredrik Furøy (ny)

Ikke på valg:
Lill Svele
Anne Gina Fredriksen
Rolf Nøstdahl

 photo P1120781_zpso1sbu5sj.jpg

– Det blir spennende og krevende, men det er jeg inneforstått med. Vi skal først og fremst jobbe etter langtidsplanen. Jeg tror vi har et bra team. Sammensetningen i Forbundsstyret er fin, med bred kompetanse innen ulike felt, der hver og en kan jobbe med det de er gode på, sier President Stian Øglænd (32).

 photo P1120737_zpst4vw1tvn.jpg
Statssekretær i kulturdepartementet, Bjørgulv Vinje Borgundvaag, som selv har bakgrunn som rytter, gratulerte med et godt ting. Her med avtroppet president Per Anders Owren, ny presidens Stian Øglænd og generalsekretær Ellen Damhaug Scheel. 

Kontrollkomité
Leder Sverre Fordal
Medlem Giert Spæren
Medlem Pernille Kring Gulowsen
Varamedlem Gunnar Hammer
Varamedlem Anne Kristin Schau Mathiesen (ny)

Ankeutvalg
Leder Anja Bech
Medlem Eivind Davik
Medlem Ove Natland
Medlem Arnt Ove Bjerkaas
Medlem Kari Heistad
Varamedlem Nina von Hirsch
Varamedlem Anlaug Thorsen

Lovkomité
Leder Liv Mette Moxnes
Medlem Per Gulaker
Medlem Elisabeth Heber
Medlem Ellen Dehn Arvesen (ny)

Teknisk komité reglement (Oppnevnes heretter av FS)

Ungdomskomité
Leder Guri Ramtoft
Nestleder Kristoffer Tvete
Medlem Thora Ranum Nyhagen
Medlem Hallvard Kjøllmoen Steien
Medlem Gry Merethe Løkken Dobloug
Varamedlem Signe-Christine Lillerud
Varamedlem Katrine Figenschou Olsen

Det kom benkeforslag på Ida Sofie Malo

 photo P1120826_zpsq9xavd8x.jpg

Valgkomité
Leder Kjersti Fotland
Medlem Per Ivar Heier
Medlem Per Anders Owren
Varamedlem Beate Heieren Hundhammer

Det kom benkeforslag på Kristin G. Andresen og Eva Westby.

Det blir mer fra Årskonferansen og Ryttertinget i neste nummer av Hestesport.   
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo