Hovedsamarbeidspartnere:

Ryttertinget i gang

(22.03.2015) Klokken 09:00 i dag startet Norges Rytterforbunds ordinære ting. 
Tekst & foto: Trine Meiningen / Cecilie Wendel

Dagen startet med godkjenning av:

Sak 1
Fullmakter (98) for de fremmøtte representanter

Sak 2
Innkallingen
Saksliste
Forretningsorden 

Sak 3 
Dirigent: Berit G. Nyberg
Sekretær: Elin Gravdal og Pia Henriksen
Tidtager: Siri Furre
Tellekorps: Giert Spæren, Kjell Myhre, Nina Johnsen og Wenche Alm
Representanter til å undertegne protokollen: Harald W. Gulliksen og Torbjørg Antonsen
 
 photo P1120702_zpsmzoe8rcg.jpg
Sak 4 Behandling av årsberetningen. 

Per Anders Owren kommenterte Årsberetningen.
-Vi har hatt et kvantesprang i internasjonale starter. Et imponerende aktivitetsnivå, og vi har hatt mange gode internasjonale plasseringer i denne perioden, sier Owren. Han snakket også om samarbeidet med Antidoping Norge og hvordan vi endelig har fått en finansiering av dette. Det er nedsatt et Hestevelferdsutvalg, og NRYF samarbeider godt med NIF og Olympiatoppen.
-Vi er godt rustet for de neste 100 år og er på stø kurs videre, konkluderte Owren.

Årsberetningen ble enstemmig vedtatt.

Sak 5 Behandling av regnskap, med revisors beretning, ble også deretter enstemmig vedtatt.  

Sak 6 Behandling av innkomne forslag og saker

Det var kommet forslag til to saker. Oppnevnelse av Ungdomskomite og Teknisk Komite reglement. Ungdomskomiteen skal oppnevnes av Tinget og Teknisk Komite reglement skal oppnevnes av Forbundsstyret. Oppnevnelse av Ungdomskomiteen ble enstemmig vedtatt, mens Teknisk Komite reglement ble vedtatt med overveldende flertall.

Sak 7 Tilsette statsautorisert/registrert revisor og fastsette honorar.

Sak 8 Fastsette kontingent for de etterfølgende to år:
Vedtak: Forbundsstyret gis i kommende tingperiode fullmakt til å vurdere og eventuelt endre dagens obligatoriske abonnementsordning for Hestesport. Forbundsstyret gis anledning til å ilegge sine medlemslag kontingent, jf NRYFs lov § 5 1. ledd. Kontigenten kommer i så fall i stedet for dagens obligatoriske abonnementsordning for Hestesport

 photo P1120709_zpsy9j6tmuu.jpg
Sak 9 Behandling av Rytterpolitisk dokument 2015-2019 og Budsjett 2015/16
Per Anders Owren fortalte at dokumentet er forenklet og mindre enn tidligere. Dette gjøres blant annet for at det skal få en bredere anvendelse, samtidig som det kobles til den årlige handlingsplanen som er mer omfattende.
Rytterpolitisk dokument og langtidsbudsjett ble enstemmig vedtatt.  
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo