Hovedsamarbeidspartnere:

Årskonferansen: Del II

Leder i ungdomskommiteen Ingvild Østli
Leder i ungdomskommiteen Ingvild Østli
(21.03.2015) Informasjon fra ungdomskomiteen og om Rytterpolitisk dokument utgjør andre del av NRYFs årskonferanse 2015.

Tekst & foto: Trine Meiningen / Cecilie Wendel

Leder i ungdomskommiteen Ingvild Østli fikk åpne andre del av årskonferansen og fortalte at de gjerne ville hatt et eget ungdomsting, men at dette per i dag ikke var hensynsmessig.

Rytterpolitisk dokument 2015–2019 ligger i sin helhet på rytter.no (PDF) 

 photo Owren1_zpshd3jhukf.jpg
Presidet Per Anders Owren fortalte om Rytterpolitisk dokument 2015-2019, som ønskes vedtatt på Tinget i morgen.
Rytterpolitisk dokument er inspirert av NIFs Idrettspolitiske dokument (IPD) og andre Særforbund.
Visjonen er Rytterglede for alle - på alle nivåer uavhengig av kjønn. Han snakket også om kjerneaktiviteter.
– Vi har fem kjernepunkter for å løfte sporten videre, sier Owren.

Økt sportslig aktivitet - flere i bredden.
Økt sportslig aktivitet - bedre på toppen.
Bærekraftige rideklubber med økt aktivitetstilbud.
Styrket utdanning av trenere og teknisk personell.
Flere og bedre anlegg.

 photo Kjell_zpskhn4xtod.jpg
Kjell Myhre snakket om klubbutviklingsprogram. Det er et mål om bærekraftige rideklubber. NRYFs klubbsatsningsprogram har to nivåer. Nivå 1 er Satsningsklubb og nivå 2 er veiviserklubb. Det var også fokus på rekruttering og samarbeid mellom rideklubb og private rideskoler. Om lag 7 av ti rideskoler er private, og har mange mulige rideklubbmedlemmer.
– Vi ser et stort potensiale i det, sier Myhre. Hvordan skal man nå ut til disse potensielle nye medlemmene?
– Vi må jobbe med den tilnærmingen som passer for oss, fortsetter Myhre. Et samarbeid gir fordeler og muligheter for både rideskolen og rideklubben, og muligheten til å spre «Rytterglede for alle».

 photo Per Ivar_zpsfl0ckfgw.jpg
Per Ivar Heier, leder i Borge rideklubb i Østfold, fortalte om sammarbeidet mellom rideklubb og privat rideskole. 


 photo Sissel_zpsquqwfnrc.jpg
Markeds- og kommunikasjonssjef Sissel Finstad fortale blant annet om NRYFs forskjellige kommunikasjonskanaler, at de digitale plattformene skal utvikles og om virkningen – på godt og vondt – som ligger i bilder og ord.

– Jeg vil oppfordre alle delegatene her i dag til å bruke nettsidene våre, sier hun.

Jubileumsåret ble også nevnt, med de mange arrangementener som skal gjennomføres i 2015. – Dette året gir oss en unik mulighet. 

Det neste på programmet i dag er forberedelser til valg av Forbundstyret og presentasjoner av kandidater.

Årskonferansen: Del I

 photo P1120392_zpsmilguodi.jpg
Fra NRYFs jubileumsutstilling på Thon Arena Hotell i Lillestrøm.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies