Hovedsamarbeidspartnere:

Valgkomiteens innstilling

(19.03.2015) Valgkomiteen har følgende innstilling til Ryttertinget 22. mars:

Ryttertinget avholdes på Thon Hotel i Lillestrøm søndag 22. mars. Det er flere styremedlemmer som er på valg, og president Per Anders Owren stiller ikke til gjenvalg (se tidligere sak her).

Valgkomiteens innstilling:

Forbundsstyret

President         Stian Øglænd               Velges for 4 år
Visepresident   Totto Hartmann (ny)    Velges for 2 år   1)
Styremedlem   Ingvild Østli                 Velges for 4 år
Styremedlem   Hallgeir Oftedal            Velges for 4 år
Varamedlem    Sissel Haugslien (ny)    Velges for 2 år
Varamedlem    Jan Fredrik Furøy (ny)  Velges for 2 år

Styremedlem Lill Svele                        Ikke på valg
Styremedlem Anne Gina Fredriksen     Ikke på valg
StyremedlemRolf Nøstdahl                   Ikke på valg

1) Velges for restperiode på 2 år etter Stian Øglænd, som foreslås som president.

I tillegg vil FS bestå av Ansattes representant og Ungdomsrepresentant (leder av Ungdomskomiteen).

Se hele valgkomiteens innstilling til komiteer og utvalg her


[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo