Hovedsamarbeidspartnere:

Hest i trafikken

Du kan delta i en spørreundersøkelse om Hest i trafikken. Foto: Mette Sattrup.
Du kan delta i en spørreundersøkelse om Hest i trafikken. Foto: Mette Sattrup.
(04.03.2015) Mange ryttere/kusker må ri/kjøre langs offentlig veg for å komme til tur-/treningsområder. Hvordan opplever de å ri/kjøre med hest i trafikken?


Vegdirektoratet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet opprettet en arbeidsgruppe med tema Hest i trafikken. Arbeidsgruppen skal identifisere og kartlegge omfanget av de viktigste utfordringene innenfor temaet Hest i trafikken og foreslå mulige tiltak for å møte disse utfordringene. Foruten Vegdirektoratet består arbeidsgruppen av representanter for landets hesteorganisasjoner. Trygg Trafikk, Landbruks- og matdepartementet og Syklistenes Landsforening er også representert i arbeidsgruppen.

I arbeidsgruppen har Anne Follhaug og Mette Sattrup, som begge representerer Norsk Islandshestforening, utarbeidet en spørreundersøkelse for Hest i trafikken som du kan se her

Undersøkelsen lukkes søndag kl. 2000.


[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo