Hovedsamarbeidspartnere:

AEG Awards 2015

 Marthilde Kalland vant prisen «Beste nykommer uansett gren» sist år. (Foto: Mette Sattrup)
Marthilde Kalland vant prisen «Beste nykommer uansett gren» sist år. (Foto: Mette Sattrup)
(30.01.2015) AEG setter fokus på ryttersporten.
Pressemelding AEG: 

For å øke interessen for ryttersporten, sette fokus på betydningen av sunne holdninger, ekstra innsats og gode prestasjoner, vil det bli delt en rekke priser under AEG 2015. Dette skjer i forbindelse med vestfoldarrangementets 10-års jubileum og prisene blir delt ut under gallafesten lørdag 21. februar. Med prisutdelingen ønsker arrangøren å bidra til et bedre omdømme for sporten, økt fokus på betydningen av gode prestasjoner samt betydningen av medias oppmerksomhet for at sporten skal vokse.

For å finne fram til prisvinnerne er det utnevnt en nominasjonskomité og en komité som utpeker vinnerne. Nominasjonskomiteen er satt sammen av journalister og fotografer med tilknytning til hestesporten. Disse er Marie Hatlevold, hest.no, Therese Alhaug, Equilife, Roger Svalsrød, Hesteguiden og Mette Sattrup, Equimedia. Komitéen som utpeker vinnerne blant de nominerte består av personer med lang fartstid i sporten; Elizabeth Farbrot, Åse Mortensen, Kenneth Sande og Heidi Skar.

Siri Evjen, Eirik Berentsen og Kenneth Sande utgjør den ansvarlige organisasjonskomiteen.

Følgende priser skal deles ut:

Årets Rytter Senior, sprang og dressur
Årets Rytter Aldersbestemte klasser, sprang og dressur
Årets Nykommer, sprang og dressur
Årets Trener, sprang eller dressur
Årets Beste hest, sprang eller dressur
Årets Hestepasser, sprang eller dressur
Årets Klubb
Årets Hesteblogger
Årets Officials
Årets Hederspris

Kriterier AEG Awards:

Årets Rytter Senior, Sprang
Senior med spesielt gode resultater, kan være en yngre rytter men resultatene som skal ligge til grunn skal være på senior nivå. Utøverens håndtering av presse og villighet til å gi av seg selv til både publikum og presse skal også vektlegges.

Årets Rytter Aldersbestemte klasser, Sprang
Nasjonale og internasjonale resultater, Utøverens håndtering av presse og villighet til å gi av seg selv til både publikum og presse skal også vektlegges.

Årets Nykommer, Sprang
Den nykommeren som har utmerket seg best. Utøverens håndtering av presse og villighet til å gi av seg selv til både publikum og presse skal også vektlegges.

4. Årets rytter Senior, Dressur
Senior med spesielt gode resultater, kan være en yngre rytter men resultatene som skal ligge til grunn skal være på senior nivå. Utøverens håndtering av presse og villighet til å gi av seg selv til både publikum og presse skal også vektlegges.

Årets Rytter Aldersbestemte klasser, Dressur
Nasjonale og internasjonale resultater, Utøverens håndtering av presse og villighet til å gi av seg selv til både publikum og presse skal også vektlegges.

6. Årets Nykommer, Dressur
Den nykommeren som har utmerket seg best. Utøverens håndtering av presse og villighet til å gi av seg selv til både publikum og presse skal også vektlegges.

7. Årets Trener - Sprang eller Dressur
Treneren som har gitt mest av seg selv til både ryttere, støtteapparat. Treneren er forbildet for alle sine elver. Holdninger og omdømmeskapende arbeid skal vektlegges sammen med trenerens prestasjoner

8. Årets beste hest - Sprang eller Dressur 

Kriterier, den hesten som har skilt seg mest ut i foregående år, med spesielle resultater eller prestasjoner som også har gitt bred mediedekning. En hest med noe ekstra og utstråling utover det vanlige og som folk engasjerer seg i.

9. Årets Hestepasser - Sprang eller Dressur.
En hestepasser som har utmerkede seg i jobben. Lojalitet, Hestevelferd og kunnskap skal være egenskaper som gjenspeiler personen i sitt arbeid. Personen skal være ett forbilde for andre hestepassere.

10. Årets Klubb
Ride klubb som har gjort mye for å øke oppmerksomheten rundt ryttersporten på en positiv måte enten lokalt og/eller nasjonalt. Klubben kal ha vist ekstraordinær innsats i arbeidet med RASK verdiene nedsatt av NRYF. Klubben skal ha ett godt omdømme og skal ha hatt vekst i medlemstallet det aktuelle året.

11. Årets hesteblogger
En blogger som gjennom fengende tekst og gode bilder når ut til et stort publikum, og
 formidler både den store gleden og utfordringene med å drive med hest. Bloggeren
 engasjerer og inspirerer sine lesere og bidrar til å skape gode holdninger både på nettet og i stallen.

12. Årets Officials
En official i NRYF systemet som har utmerket seg og gjort en innsats for sporten utenom det vanlige. I eller utenfor sitt verv. Skal ha utmerket seg som en ildsjel for ryttersporten gjennom mange år. Skal ha vært bidragsyter for å styrke sportens omdømme.

13. Årets Hederspris
Personen skal gjennom mange år ha vist en ekstraordinær innsats for ryttersporten og vært med på å øke sportens omdømme. Samt ha innehatt frivillig verv innenfor ryttersporten på et tidspunkt. Personen skal ha engasjert seg for ryttersporten enten lokalt eller nasjonalt eller begge deler.

ICE AWARDS

Islandshestsporten har sin egen prisutdeling; Ice Awards. Ansvarlig for disse utnevnelsene er Anine Lundh, Nils André Olsen og Bente Skoie, alle fra Norsk Islandshestforening.

Kriterier Ice Awards:

Årets lokallag
Lokallaget må i løpet av året ha markert seg positivt i islandshest miljøet og bidratt til å fremme aktivitet, trivsel og tilhørighet.
Lokallaget må drive ”idrett for alle”, det må med andre ord ha gode og varierte aktivitetstilbud for alle aldersgrupper og på ulike nivåer.
Lokallaget må samarbeide godt med andre lokallag, foreninger, særkretser eller andre naturlige samarbeidspartnere.

Årets ildsjel
Tildeles en person som har utmerket seg med sitt engasjement og innsats i en lokalklubb.
Personen må ha gjort en betydelig innsats for klubben.
Hun/han kan enten være tillitsvalgt eller ha andre verv eller oppgaver.
Hun/han kan ikke være ansatt eller lønnet av klubben.

Årets ambassadør
Vedkommende har gjort en solid innsats og har en eller flere suksesshistorier som har bidratt til synliggjøring av islandshesten i året som har gått.
Hun/han skal ha gjort seg bemerket gjennom uegennyttig innsats for å fremme islandshestens anseelse og kjennskapet til sporten og rasen på regionalt, nasjonalt eller internasjonalt plan.
Hun/han kan ikke være ansatt i eller lønnet av NIHF
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo