Hovedsamarbeidspartnere:

Nytt antidopingregelverk

(28.01.2015) FEIs antidopingregelverk er revidert og den nye versjonen inneholder vesentlige endringer for to og firbente utøvere.
Tekst: Cecilie Wendel

World Anti-Doping Code er revidert og trådde i kraft 1. januar 2015. I samsvar med WADA (World Anti Doping Agency) har også FEI (Fédération Equestre Internationale) revidert sitt antidopingregelverk.

Endringene berører flere områder, blant annet ansvarsfordeling, utelukkelsestid og nye stoffer på dopinglisten, og vi vil beskrive en del av dem her.  

TUE (Therapeutic Use Exemptions): Dispensasjon gitt av nasjonale antidopingorganisasjoner gjelder ikke automatisk for konkurranser på internasjonalt nivå. Det er derfor nødvendig å søke FEI om TUE-godkjenning.

Ernæring og kosttilskudd: I mange land er produksjon og merking av kosttilskudd svært løst regulert. Det er ikke uvanlig at kosttilskudd som markedsføres i helsekostforretninger, eller over Internett, inneholder forbudte stoffer som ikke står oppgitt på etiketten. I løpet av de siste årene har et betydelig antall positive tester blitt tilskrevet feil merking eller forurenset kosttilskudd.

Idrettsutøvere vil SELV BLI HOLDT ANSVARLIG for konsekvensene av en positiv test forårsaket av et feilmerket tilskudd. Derfor anbefales ekstrem forsiktighet ved bruk av tilskudd.

«Base level sanction» (Generell straff) : Ved de fleste lovbrudd økes utelukkelsesperioden fra to til fire år.
 
«Whereabouts Failures» (Meldeplikt): 3 feil i løpet av 12 måneder (mot tidligere 18 måneder) betraktes som brudd på ADRHA (Anti-Doping Rules For Human Athlete).
 
«Offence of Tampering» (Tukling): Begrepet utvides til å også gjelde de som bevisst forsøker å forhindre en offisiell dopingkontrollør, de som gir falske opplysninger til en antidopingorganisasjon, og de som truer et potensielt vitne.
 
«Offence of Complicity» (Medvirkning): Begrepet utvides til å også omfatte det "å hjelpe" eller "konspirere" til regelbrudd.
 
«Offence of Prohibited Association» (Forbudt samarbeid): Det er nå straffbart for en idrettsutøver å samarbeide med personell som for tiden soner en utelukkelse for brudd på antidopingreglene, eller som har vært dømt eller på annen måte funnet å være skyldig i alvorlig dopingbrudd (forutsatt at utøveren har blitt informert om dette).
 
«Automatic Disqualification»: Etter forespørsel fra utøver eller FEI, kan FEI nemnda automatisk diskvalifisere fra en aktuell konkurranse så snart analysen av B-prøven bekrefter A-prøven.
 
«Reduced Sanctions»: Straff kan reduseres når utøver ikke kan klandres for analytisk funn i forurenset produkt.
 
«Return to Training»: Dømt utøver kan returnere til trening to måneder innen utestengelses perioden utløper.
 
«Non-cooperation» (Manglende samarbeid): Unnlatelse av samarbeid, det være seg fra utøver eller støttepersonell, i en FEI anti-doping etterforskning, vil ansees som et lovbrudd.
 
«Deadline to Appeal» : Fristen for å anke en FEI avgjørelse til Den internasjonale voldgiftsretten for sport er redusert fra 30 til 21 dager.

ADRHAs (Anti-Doping Rules For Human Athlete) nye regler er i sin helhet publisert på FEI’s side om Clean Sport Anti-Doping Athletes/ADRHA: 


DET ER SVÆRT VIKTIG AT ALLE IDRETTSUTØVERE OG DERES PERSONELL ER KLAR OVER DE NYE REGLENE. 


Idrettsutøvere må sørge for at de er kjent med WADAs liste over forbudte stoffer. 

WADA har forøvrig publisert en guide for idrettsutøvere (PDF), som både utøvere og personell oppfordres å sette seg inn i. 

EADCMR – FEI Equine Anti-Doping and Controlled Medication Regulations (PDF): Forskriften omhandler antidoping og kontrollert medisinering av hester. Det er fortsatt slik den som konkurrerer med hest (altså rytter/kusk/voltigør) er den ansvarlige. Eier og annet støttepersonell kan anses som medskyldig, men dette fritar ikke idrettsutøvers ansvar for etterlevelse av EADCMR. 

FEI Equine Prohibited Substances List : Utøver må sørge for at deres veterinærer og støttepersonell også er kjent med hvilke stoffer som er på listen.

Nye stoffer på den reviderte listen er gift fra giftig dyr, oxytocin, vanillyl butyl ether (VBE) og koffein (bl.a. kaffe, te, cola og sjokolade). Benzydamin og Sotalol har blitt reklassifisert, og behandling med ciklosporin implantater krever nå utfylling av skjema. 


Vi gjør oppmerksom på at nevnte antidopingregler gjelder for FEI-utøvere og deres støtteapparat. I enkelte land kan FEIs regelverk overstyres av offentlige nasjonale lovverk.

I Norge er vi underlagt både «Lov om dyrevelferd» og «Forskrift om forbud mot doping av hest». Stiftelsen Antidoping Norge har gjennom avtale med Norges Rytterforbund utarbeidet et antidopingprogram som skal sikre god hestevelferd og «fair play». Informasjon om dette finnes på www.rytter.no. Eventuelle spørsmål om antidopingregler, både for hest og rytter, rettes til Antidoping Norge

Det blir mer om antidoping i Hestesport nr 2/2015.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo