Hovedsamarbeidspartnere:

Generalsekretær Kathinka Mohn slutter i Norges Rytterforbund

Kathinka Mohn slutter i NRYF
Kathinka Mohn slutter i NRYF
(16.10.2014) Generalsekretær Kathinka Mohn har sagt opp sin stilling i Norges Rytterforbund for å tiltre en avdelingslederstilling innenfor HR, i helseforetaket Ahus. Hun vil arbeide i Rytterforbundet frem til årsskiftet.
(Oslo, 16. oktober 2015) «Jeg vil takke Kathinka Mohn for hennes store innsats for Rytterforbundet gjennom fire år, og skulle gjerne hatt henne med videre. Jeg vil spesielt trekke frem profesjonaliseringen av sportsorganisasjonen, arbeidet med utvikling av bærekraftige rideklubber, fokus på verdispørsmål og god økonomistyring. Rytterforbundet er blitt et sterkere forbund gjennom hennes ledelse», sier president Per Anders Owren.

«For meg har dette vært fire spennende og utviklende år», sier Kathinka Mohn. 
«Jeg har vært heldig å få jobbe sammen med to flotte presidenter som begge har lært meg mye. Men mest av alt vil jeg trekke frem administrasjonen i NRYF. Med varme og kompetanse inkluderte de meg fra første stund i sitt fellesskap og sammen har vi gjennomført endringer jeg tror ryttersporten er tjent med! Jeg vil også takke alle de inspirerende frivillige som legger til rette for at arbeidet i NRYF aldri har vært kjedelig, og at vi stadig har flyttet oss mot nye mål.»

Mari Viko Rasmussen vil fra 1.1.2015 bli konstituert som generalsekretær inntil ny generalsekretær er på plass. Mari er i dag leder av avdeling for organisasjon og utvikling. 
Hun har solid kompetanse gjennom bachelor i økonomi og administrasjon og master i innovasjon og entreprenørskap. I tillegg må nevnes medlemskap i rideklubb i en årrekke. Mari Viko Rasmussen vil ha et spesielt tett samarbeid med Kjell Myhre og ledergruppa for øvrig. Kjell Myhre, tidligere generalsekretær i NRYF, er i dag ansvarlig for NRYFs klubbutviklingsprosjekt og vil midlertidig gå inn i stillingen som leder av avdeling for organisasjon og utvikling.

«Jeg er veldig tilfreds med at Mari Viko Rasmussen har påtatt seg oppgaven å lede forbundet inntil ny generalsekretær er på plass. Jeg er også glad for at alle avdelingslederne er motivert til å ta et ekstra tak i en krevende overgangsperiode med blant annet starten på 100 årsjubileet og Ryttertinget 22. mars 2015», sier president Per Anders Owren.

Stillingen som generalsekretær i Norges Rytterforbund, med 35 000 medlemmer, 15 ansatte og 9 forskjellige grener, er en attraktiv og krevende lederjobb. Styret vil på møtet i dag starte arbeidet med å finne gode kandidater, og har som mål å ha en ny generalsekretær på plass før Ryttertinget 2015.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo