Hovedsamarbeidspartnere:

Stor takk til NRK TV sporten

(Fra venstre): Arild Andersen, sportssjef Rune Haug, sportssjef i NRYF Nina Johnsen, markeddsjef i NRYF Sissel Finstad, Ida Nysæter-Rasch, Vibeke Undhjem, Åse Marie Hauan og NRYFs president Per Anders Owren.
(Fra venstre): Arild Andersen, sportssjef Rune Haug, sportssjef i NRYF Nina Johnsen, markeddsjef i NRYF Sissel Finstad, Ida Nysæter-Rasch, Vibeke Undhjem, Åse Marie Hauan og NRYFs president Per Anders Owren.
(12.09.2014) For første gang i historien har NRK satset så stort på sendinger fra et internasjonalt mesterskap innen ryttersport.
Tekst: Sissel Finstad, NRYF.


Hele 90 timer sto på sendeskjemaet fra WEG i Normandie - en satsing som krevde sine ressurser fra NRK. Hele 25-30 personer har daglig stått på mannskapslistene til NRK under WEG!

På vegne av hele heste-Norge rettet NRYFs president, Per Anders Owren sammen sportssjef Nina Johnsen og markedssjef Sissel Finstad, en stor og varm takk til redaksjonen for deres dyktige gjennomføring av sendingene under et møte hos NRK en uke etter at WEG var over.
VM-sendingene har også skapt et stort engasjement også på sosiale medier, og det er mange som gjennom bl.a. FB også har uttrykt glede og takknemlighet for NRKs satsing.

Underveis har over 10.000 sendt inn bilder av hesten sin til NRK - et overraskende høyt tall også for NRK.

Gjennom WEG sendingene har ryttersporten virkelig fått presentert spennet i antall grener. Tilbakemeldingene både NRK og NRYF har fått, er utrolig positive.

 - Vi har lært mye om sporten og bredden, sier sportssjef Rune Haug i NRK. - Det har vært gøy å jobbe med dette VM-et og vi er imponert over ryttersporten.

NRK uttrykte også takknemlighet over samarbeidsviljen fra NRYFs apparat som også har vært essensielt for gjennomføringen.
I videre dekning vil resultater og gode profiler være avgjørende.

Sportssjef Nina Johnsen, som er stolt over hva NRYF har prestert i WEG, lover å ha fokus mot nye og store høyder i den videre sportslige satsingen.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo