Hovedsamarbeidspartnere:

Tanker rundt stevne og kurs helgen 4-7 juli på Starum

(09.07.2013) ”Stor fremgang i kjøresporten i Norge” uttalte Diana Brownlie under sitt besøk til Starum helgen 4. – 7. juli.
Av Lene Kragh, grenleder kjøring.

Diana Brownlie regnes som ”The Grand Lady” i dressurkjøringen internasjonalt, hvor hun fungerer som dommer.

Det er noen år siden Diana var i Norge sist. Det var også under et kjørestevne på Starum. Den gangen hadde vi flere par, men kvaliteten generelt for alle kategorier var ikke på høyde med det hun nå så på stevnet denne helgen. Folk hadde fått større forståelse for dressuren. Ikke bare viktigheten av den, men også forståelse for hvordan det hele hang sammen og hvordan man løste utfordringer. Det gledet et gammelt dressurhjerte hos grenlederen.

Og Diana var godt informert om hvordan ”rikets tilstand” var, for i forkant av, og under stevnet, var det banebygger- og dommerkurs. For å få god kvalitet på dette, og for å kunne gi et tilbud også til de høyeste dommerne og banebyggerne, var både Diana Brownlie og Gun Hagring invitert som henholdsvis sensor og kursholder.
Våre norske deltagere under kurset fikk eminent undervisning og forhåpentligvis fikk disse to internasjonale dommerne god innsikt i at Norge har mange som vil komme ut i verdenseliten om ikke lenge.

Til tross for at det ”kun” var 40 startende på stevnet, var det mange som ble lagt merke til. Uttalelser fra Diana som ”OH what a lovely horse, don´t you agree Gun? Just a little moore strength and it will performe just brilliant”, var gledelige ord å høre. “And here it comes, the big brown I told you about. It is nice, is´t it?” Og: “This one? A trotter you say? Look at the hind legs! It realy pushes forward.” ”This one just need a lot of transision work. Then it will be a hole new horse.”
Ved diskusjonene som ble ved lunsjbordet, kom det fram at damene var enige om det meste.

Jeg skulle ønske flere hadde tatt seg råd og tid til å være med på kurs med disse to utrolig flinke dommerne! De som ble med fikk mye valuta for pengene, og det fikk kjøresporten også. Her fikk man så mye informasjon om hester, kusker, regler og alt annet som var tenkelig og utenkelig. Man fikk et glimt inn i den internasjonale verdenen, samtidig som man fikk forståelse for hvor viktig det er at alle vet, helt fra bunnen av, hvor viktig det er å ha innsikt og kunnskap om sporten vi bedriver.
Det ble bemerket en del feil og mangler i forhold til tilpassing av sele, og seletyper. Hestens arbeidsplass i seletøyet skulle ikke hindre den i å kunne gjøre jobben sin. Noen kusker var litt vel ivrige med pisken, og noen var ikke konsekvente i bruk av stemmesignaler. Det gjorde jobben vanskelig for hesten, og kusken må tas i skole. Ingenting skal overlates til tilfeldighetene, selv ikke det å vektlegge at man skal ha det gøy.

Utøverne på stevnet fikk også mye for pengene. Noen av klassene hadde 3 dommere. Og noen av klassene ble selvsagt dømt av Gun Hagring og Diana Browlie. Her fikk man tilbakemeldinger fra internasjonale dommere med lang erfaring. Uansett resultat av poengene på protokollene fra dem, er det meget gode retningslinjer å ha med seg i videre arbeide med hesten.
Det var også lærerikt for de norske dommerne å kunne både skrive for, og dømme sammen med, disse to erfarne internasjonale dommerne. Hvis norske utøvere skal kunne nærme seg det å kunne hevde seg utenlands, eller i det hele tatt komme til utenlandstart, må dommerne kunne rettlede og dømme slik at det gir mening for utøverne. Vi må ha en enighet om hva som er viktig og hva som er mindre viktig. Og ikke minst ha en forståelse for hva man skal se etter, og hvorfor. Dommeren må også kunne se om det er potensialer i hesten og kusken, og hva som er viktigst å få på plass først.

Som grenleder blir det mye å ta tak i. Utdanningen av trenerne er en fanesak. Vi får ikke gode utøvere hvis trenerne er dårlige. Med et godt samarbeid mellom trenere og dommere vil vi høyne nivået på kuskene. Noen trenere er flinke til å skaffe seg lærdom og reiser gjerne ut på kurs for å bli bedre og for å få inspirasjon. Det avspeiler både hvor mange elever de har og kvaliteten i disse elevene. Men det er viktig at vi også kan få med resten av trenerne til å engasjere seg og se at det å trene ikke bare er en ekstrainntekt, men også en glede, ved å kunne levere kvalitet.

Grenutvalget har et godt samarbeid med Teknisk komité. De sørger for utdanningen av dommere og annet teknisk personell. Dette kurset på Starum var virkelig en innertier! Jeg tror ikke det kunne vært mulig å levere mer informasjon og innsikt i sporten, enn det som Gun og Diana gjorde her.

Da søndagen var på hell og alle hadde fått sine premier fikk dommerne satt seg ned og fått seg litt mat. Slitne men blide fortalte de at de hadde hatt en meget trivelig og morsom helg. De hadde sett mange gode ekvipasjer og tiden hadde flydd! Stevnet og kursene hadde blitt avviklet på en god måte og de ga ros til arrangørene. Arne Henriksen var siste i Norge som så damene. Han stilte velvillig opp som sjåfør. Takk til Arne for hjelpen.

Jeg er stolt av klubben min, Østmarka Rytterklubb og styret der, for at de gyver på slike utfordringer som det å arrangere kjørestevner er, Annika Meltzer, Hedda Ekstrøm, Monika Richter, Tonje Karlsen , Frida Gjerde og Synnøve Skjelle. Alle holdt de i gang mat til både funksjonærer, dommere, teknisk personell og utøvere og publikum. Jeg vil rette en takk til Heidi Karal som stiller opp som veterinær på stevnene og forstår at dette ikke er noe hun kan føre med store tall på inntektssiden. En stor takk til Dominik Richter som utrettelig fraktet varer og ting, og var alles høyre hånd. Og til Sondre Mikkelsen som hjelper og handtlanger. Harald Farbrot som støtte og klippe i enhver situasjon. Banebygger Odd Rune Vikheim gjorde en kjempejobb med banene som var riktig gode å kjøre. Jeg vet ikke hva som skal til for at den mannen blir stresset.. Han rusler rundt og ting blir gjort. Tusen takk Odd Rune. Takk til Ellen Olsen for at hun er den pådriver og arbeidsresurs som hun er. Takk til resten av TKK som gjorde dette kurset mulig. Sekretariatet på stevneplassene får nesten aldri oppmerksomhet. Bortsett fra hvis noe går galt. Men her gikk alt som det skulle. Takk til Aud Røhne og Solveig Wistløff for kjempejobb! Stor takk også til damene som organiserte alt i forkant og sydde sammen kabalen med penger: Nina Bakkelund og Wenche Johannesen.
Spesielt er jeg glad for at Wenche fikk vist våre gjestedommere hvilken resurs hun er. At hun kan organisere alt fra personell og kjørestevne, til kuskefest og kurs, samtidig som hun selv er utøver og vinner klassene sine. Her var det ingen dommere som måtte bo i lavvo eller rytterkretser som ikke fikk valuta for pengene sine. Stor takk til Wenche for at hun er den hun er.

Jeg er svært takknemlig for at jeg får være grenleder. Det er en hyggelig, morsom og givende jobb å få ta del i kjøresporten på denne måten.
Neste tur går til Danmark og til Nordisk Mesterskap. Jeg har stor tro på at de norske skal bite ordentlig fra seg. Så bærer det til Vestlandet og til Førde for å se hva som rører seg på Norgesmesterskapet. En ordentlig fin sommer for meg.
I dag snakket jeg med Nina Johnsen, sportsjefen vår i NRYF. Hun hilser så mye til alle sammen og ønsker lykke til i Danmark. Hun følger med på oss.. ;-)

Og helt til slutt: en stor takk til alle som sponser kjøresporten, enten med gaver, penger eller arbeidskraft!

[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies