Hovedsamarbeidspartnere:

Nytt fra Forbundsstyret

(03.07.2013) Forbundsstyret har vedtatt samarbeidserklæring.

Forbundsstyret vedtok på styremøtet 20.6 en samarbeidserklæring med spilleregler for hvordan styret skal bli et sterkt og samlet team. President Per Anders Owren tok initiativet til samarbeidserklæringen på første styremøte etter et Rytterting som førte til mange nye styremedlemmer.
Owren understreker at styret skal ha en åpen og inkluderende samarbeidsform, samtidig som flertallet må respekteres.
RASK verdiene er sentrale for hele organisasjonen, og her må styremedlemmene være rollemodeller. Vi skal være organisasjonens etiske "fyrtårn" og bidra til å skape begeistring og positivisme i alle ledd i organisasjonen, dvs utøvere, frivillige og ansatte.
Erklæringen er utarbeidet av presidenten og visepresidenten etter innspill fra styret. Styret ønsker at erklæringen skal være et levende dokument, og du finner hele erklæringen i protokollen sak 33/12.

Styret fikk også en orientering om våre systemer for uttak. Kriteriene for uttak fremgår av de respektive sportsplaner. Her fremgår det at uttak ikke er matematikk, men i stor grad opp til uttaksansvarliges skjønn. Medlemmer av Forbundsstyret uttaler seg ikke om uttak; hverken om kriterier, prosess eller enkeltuttak. Se sak 36/13 Sport.

Protokollen finner du her på rytter.no:

[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies