Hovedsamarbeidspartnere:

Ridning for alle

(30.05.2013) Organisasjonen Hest og Helse og Beitostølen helsesportsenter står baken film om tilrettelegging og tilpasning av ridning for bevegelseshemmede:

”Det er ingen annen trening som kan få meg til å ha det så bra. Det gjør noe med hjertet ditt, ikke sant.” sier en av deltagerne i filmen. 

Ridning for personer med funksjonsnedsettelser har mange aspekter ved seg. Det å komme seg ut på tur, kjenne gleden ved ridning, rekreasjon, konkurranse på høgt nivå, rehabilitering mv.
Noen opplever at funksjonsnedsettelsen blir redusert og mindre synlig når en sitter på hesteryggen og ridningen gir en mestringsfølelse. Erfaring og forskningsresultater sier at samvær med hesten kan gi både fysiske, psykiske og sosiale effekter.
Mange kan ri med et tilpasset opplegg. Ridning for personer med funksjonsnedsettelse krever imidlertid kompetanse. Filmene som nå er laget skal bidra til økt kunnskap og motivasjon for både ryttere, hestesentre, fagpersoner innen rehabilitering og andre.

Filmprosjektet har utarbeidet flere korte filmsekvenser som tar for seg ulike temaer relatert til ridning for personer med funksjonsnedsettelser herunder:
  • Ryttere med synshemming
  • Ri med bevegelseshemming
  • Krav til assistenter
  • Krav til hesten
  • Utdanning 
  • Konkurranse
  • Av- og påstigning
  • Hjelpemidler 
Filmen er tilgjengelig på denne nettsiden: www.bhss.no/ridningforalle

Prosjektleder for prosjektet har vært ridefysioterapeut Ellen Trætteberg. Ellen Trætteberg(f.1945) som har arbeidet ved Beitostølen Helsesportsenter siden 1973. Like lenge har hun vært kursleder for Ridelærernes innføring i tilrettelegging og tilpasning til ryttere med funksjonsnedsettelse, og for Trinn II av fysioterapeutenes etterutdanning i terapiridning. Hun regnes for å være en av de fremste på feltet ridning som rehabilitering i Norge. Ellen ga i 2006 ut boken ”Ridning som rehabilitering”.
Organisasjonen Hest og Helse og Beitostølen helsesportsenter er meget stolte over resultatet og takker for et fint samarbeid med Fagernes firmaet Kreativ Strek v/Henrik Kulterud.

[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies