Hovedsamarbeidspartnere:

Innhenting av politiattest

(27.05.2013)

Det er viktig at styret i rideklubben er klar over ansvaret for å innhente politiattest for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. 

Mere informasjon om ordningen finner du på rytter.no og på NIFs sider, følg linken her: 

[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies