Hovedsamarbeidspartnere:

Dom fra Follo tingrett

(08.05.2013)

Norges Rytterforbund er gjort kjent med en svært trist sak fra Follo tingrett. En rideklubb i Akershus valgte å se bort fra politiets anmerkning om tidligere bøtelegging for seksuelt krenkende oppførsel overfor mindreårige, da de ansatte en trener. 

Norges Rytterforbund minner igjen alle våre klubber om at de plikter å innhente politiattest før engasjement av person med oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Idretten skal være et trygt sted for alle, og særlig for barn!

Dessverre har det vist seg nødvendig å kontrollere voksne som utfører oppgaver overfor barn og andre sårbare personer. Vedkommende trener i denne saken er ikke medlem av noen rideklubb og Norges Rytterforbunds regelverk gjelder således ikke for ham. Eventuell reaksjon overfor klubben fra Norges Idrettsforbund er for tidlig å si noe om.

[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies